Informační servis

Dne 30.6.2022 bylo v nově zrekonstruovaných prostorách areálu kláštera v Mariánské Týnici, uzavřeno memorandum o spolupráci v projektu "Zdravá krajina". Cílem tohoto memoranda je spolupracovat při aktivitách podporujících zadržování vody v krajině. Dalším subjektem, který dohodu uzavřel, je Plzeňské biskupství.

Do 10 let bude většina obcí komunikovat s občany prostřednictvím internetového portálu. V souvislosti s novým trendem digitalizace veřejné správy sdílíme nabídku elektronické služby pro snazší komunikaci občana a radnice.

Dne 1. 6. 2022 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva Státního fondu podpory investic zaměřená na revitalizaci brownfieldů a jejich následné nepodnikatelské využití. Lhůta pro doručení žádosti je od 1. srpna 2022 do 31. října 2022. Přinášíme podrobnější informace a shrnutí základních podmínek výzvy.

Dne 25. 2. 2022 se Správní výbor SMOPK poprvé sešel s novým hejtmanem Rudolfem Špotákem. Debatovalo se o aktuální situaci ohledně ukrajinských uprchlíků, ale i o dalších různorodých tématech, jako např. doprava, regionální rozvoj a životní prostředí, sociální služby či zdravotnictví. Nabízíme stručný souhrn informací ze setkání.

Sdílíme informace Národní rady pro zdravotně postižené o možnosti využít asistenčních služeb spolku HEWER, z. s.. Tyto služby lze dobře využít zejména oblastech, kde není zavedena pečovatelská služba.HEWER, z. s., je poskytovatelem terénní sociální služby osobní asistence, registrovaný podle zákona 108/2006 Sb.