Bylo podepsáno memorandum k projektu Zdravá krajina

12.07.2022


Dne 30.6.2022 bylo v nově zrekonstruovaných prostorách areálu kláštera v Mariánské Týnici, uzavřeno memorandum o spolupráci v projektu "Zdravá krajina". Cílem tohoto memoranda je spolupracovat při aktivitách podporujících zadržování vody v krajině. Dalším subjektem, který dohodu uzavřel, je Plzeňské biskupství.

Jak při podpisu memoranda připomněl předseda SMOPK Rudolf Salvetr: "Obce jsou důležitým článkem v rámci realizace jednotlivých opatření která pomáhají udržet vodu v naší krajině. Pevně věřím, že tento koncept bude úspěšný a obce v Plzeňském kraji jej budou podporovat."

Zdravá krajina je název projektu Plzeňského kraje, který má za úkol zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty, zkrátka celkově zlepšit stav krajiny a její funkce.

Plzeňský kraj po dokončení Regionální strategie adaptačních opatření pro zadržování vody v krajině (ReSAO) tak pokračuje ve snaze "ozdravit" krajinu Plzeňského kraje. Aktuálně se bude pracovat na detailním řešení první vybrané lokality na Dobřansku, která vyšla z ReSAO jako prioritní oblast číslo 1.