Informace pro města a obce SMOPK ohledně účtování podílu

04.01.2024

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
sdílíme vám informaci pro města a obce Sdružení města obcí Plzeňského kraje ohledně účtování podílu ve Sdružení.

Účetní konsolidace státu - aktuální podíl za rok 2023 činí 0,52% z celkového počtu 192 obcí

Sdružení měst a obcí sdružuje 192 obcí. Podíl jedné členské obce ve Sdružení dle požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,52 %.
Výpočet: 1:192 x 100 = 0,52.
IČ:69972061
Název účetní jednotky: Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Pokyny k vyplnění jsou dostupné na stránkách ministerstva financí