Nabídka asistenčních služeb

25.02.2022

Sdílíme informace Národní rady pro zdravotně postižené o možnosti využít asistenčních služeb spolku HEWER, z. s.. Tyto služby lze dobře využít zejména oblastech, kde není zavedena pečovatelská služba.HEWER, z. s., je poskytovatelem terénní sociální služby osobní asistence, registrovaný podle zákona 108/2006 Sb.

Osobní asistenci nejčastěji využijí:

 • lidé v seniorském věku
 • lidé s fyzickým nebo mentálním postižením
 • lidé s postižením zraku nebo sluchu
 • lidé dlouhodobě nemocní či upoutaní na lůžko
 • lidé v rekonvalescenci

Nejčastější formy pomoci:

 • s osobní hygienou, koupáním a péčí o sebe;
 • s vařením a podáváním jídla;
 • s péčí o domácnost a nákupy;
 • s doprovodem při pochůzkách mimo domov.

Kontakty:

 • HEWER, z. s., kancelář pro Plzeňský kraj
 • Guldenerova 3,
 • 326 00 Plzeň
 • www.hewer.cz


Více informací naleznete v letácích níže