Nabízíme výstupy ze semináře energetika v obcích se zaměřením na praxi

09.05.2023

Nabízíme vám prezentace ze semináře "Energetika v obcích se zaměřením na praxi", který se uskutečnil 4. 5. 2023 v Dobřanech.

Rámcový program akce.

Blok 1 – Energetický management měst:

  • Dokumenty energetické účinnosti a příprava projektů úspor energie (PENB, energetické audity, energetické posudky, energetický management a SECAP, EPC projekty, příklady) – SEVEN7 Doc. Ing. Jiří Karásek, PhD.

Blok 2 – Fotovoltaické elektrárny

  • Jak na fotovoltaiku – možná řešení a specifika typových projektů – LTW battery, Jiří Janda

Blok 3 – Zkušenosti našich obcí

  • Využívání větrné energie, elektrárna Dožice – provozovatel Zdeněk Červenka, obec Mladý Smolivec, starosta František Konvář
  • Bioplynové stanice a distribuce tepla – obec Mileč, starosta Ing. Václav Kovář
  • Veřejné osvětlení – moderní trendy město Rokycany, Miroslav Mulač

Blok 4 – Pohled k sousedům

  • Systém nastavení využívání zdrojů – město Rötz
  • Projekty a zkušenosti města Regen v energetické oblasti,

Ukázka dotačních příležitostí – dotace On-line, Ing. Daniel Němeček

Všechny prezentace (celkem 6 souborů v komprimované složce) si můžete stáhnout níže