Pozvánky a akce

V pátek 24. 11. 2023 se v Rokycanech uskutečnil již 26. sněm Sdružení. Na setkání jsme zbilancovali činnost SMOPK za letošní rok 2023 a nastínili další práci po zbytek letošního roku a výhled do roku 2024.

Zveme vás na seminář zaměřený na výměnu praktických zkušeností v tématu hospodaření s vodou v obcích. Setkání se uskuteční dne 10.10.2023, od 12:00 do 15:00 hod., v Plané ve zrekonstruovaném objektu "Kinonekino", náměstí Svobody č. p. 34.