Elektronická služba usnadní komunikaci občana a radnice

29.06.2022


Do 10 let bude většina obcí komunikovat s občany prostřednictvím internetového portálu. V souvislosti s novým trendem digitalizace veřejné správy sdílíme nabídku elektronické služby pro snazší komunikaci občana a radnice.

Co je cílem?

 • Zjednodušení komunikace občana a obce 
 • Občan vše vyřídí vzdáleně přes počítač 
 • Uspoření mandatorních výdajů obce 

Co služba nabízí?

 • Vytvoříme portál dle Vašich potřeb, napojíme jej na všechny stávající systémy
 • Financování až do výše 90 % prostřednictvím dotací 
 • Podporu systému po celou dobu jeho životnosti 

Jak probíhá spolupráce? 

Při realizaci každého projektu se jedná o individuální přístup ke každé obci. Rádi si vyslechneme Vaše potřeby a výchozí nabídku doplníme tak, aby byla co nejvýhodnější a co nejvíce užitečná právě pro potřeby Vašeho úřadu. Pokud tedy ve výčtu funkcí základního balíčku nenajdete vše, rádi po společné konzultaci navrhneme řešení zpracování jakékoli Vámi požadované funkce. 

Popis nabízeného řešení:

Grafika: 

Vzhled portálu odpovídá současným trendům, je kladen důraz na přehlednost a jednoduchost a intuitivnost ovládání na počítači i mobilu. Rozhraní portálu je připraveno v souladu s zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Grafi ka bude pro každý portál připravena v souladu s prezentací dané obce.

Výčet funkcí:

Hlavním účelem je zavedení možnosti komunikace občana s úřadem pomocí počítače, bez nutnosti návštěvy úřadu. 

Pro ověření identity občana užíváme schválených služeb, které jsou užívány na národní úrovni - platformy eGovernmentu (identita občana, bankovní identita). 

Po ověření občana může využívat přednastavených formulářů a po jejich vyplnění provádět elektronická podání, která mají díky ověření stejnou platnost, jako podání, učiněná osobně na úřadě. 

Další funkcí portálu je sekce poplatků, kde si lze zobrazit aktuální stav zaplacení služeb města (svoz odpadu, zvíře, atp.). Na nutnost úhrady bude občan předem upozorněn a zaplatit pak může pomocí platební karty nebo bankovním převodem. 

Pro zaevidování provedených elektronických podání a uhrazených poplatků je portál napojen na ekonomický systém obce (dle využívaného - Helios, Money S3, atp.) a na systém spisové služby (Elisa, Ginis, aj.). 

Díky napojení na tyto systémy lze dosáhnout výrazné úspory nákladů úřadu

Další a doplňkové funkce:

 • sekce voldigitální rozhlas 
 • notifi kace občana
 • informační sekce pro občany obce 
 • webové stránky obce
 • tvorba plnohodnotné mobilní aplikace pro iOS i Android