Informace ze setkání správního výboru s hejtmanem

28.02.2022


Dne 25. 2. 2022 se Správní výbor SMOPK poprvé sešel s novým hejtmanem Rudolfem Špotákem. Debatovalo se o aktuální situaci ohledně ukrajinských uprchlíků, ale i o dalších různorodých tématech, jako např. doprava, regionální rozvoj a životní prostředí, sociální služby či zdravotnictví. Nabízíme stručný souhrn informací ze setkání.

Informace ze setkání uvádíme v přehledu níže:

Doprava (Pavel Čížek, Dušan Pakandl)

 • Plzeňský kraj navrhuje obcím možnost setkání zástupců PK, POVED, SÚS k připravovaným akcím a pracím na úrovni ORP
 • podklady ke Koncepci dopravy PK, obslužnosti a cyklodopravy jsou na webu PK: https://www.plzensky-kraj.cz/aktualizovana-koncepce-cykloturistiky-a-cyklodopr
 • v ITI je dostatečná alokace na cyklodopravu i mimo páteřní síť PK

Regionální rozvoj a Životní prostředí (Miloslav Michalec, Martin Plíhal)

 • v rámci PSOV se letos předpokládá cca 90 mil, s rozdělováním v dubnu
 • PK řeší propojování vodárenských soustav - hotová studie proveditelnosti na Klatovskou větev, dělá se na Domažlickou (předpoklad léto 2022), poté se budeme ucházet o podporu v rámci národních či evropských zdrojů, odhadovaná částka cca 2 mld
 • obdobná řešení se připravují a dělají na Rokycansku a severním Plzeňsku
 • projekt "Zdravá krajina" zaměřujeme se na otázky změn klimatu (část řešení Regionální adaptační strategie) - první výstupy z analýzy
 • spolupráce se SMOPK a pomoc s komunikacemi s obcemi v řešených oblastech
 • nová odpadová legislativa - PK podporuje systémové řešení v rámci překladišť komunálních odpadů v návaznosti na ZEVO

Sociální služby a zdravotnictví (Rudolf Špoták, Jan Karásek)

 • PK má vypracován střednědobý plán sociálních služeb s pravidelnou aktualizací, dopady pandemie se promítly i do kapacit pobytových služeb - budeme nadále vyhodnocovat situaci v sociálních službách a řešit aktuální potřeby
 • řešení dostupnosti zdravotnických služeb je i řešení situace s pojišťovnami zejména VZP

Aktuální situace Ukrajina

 • SMOPK nabízí PK pomoc s informovaností v rámci krizového řízení a aktuálních potřeb, jednotlivé obce již nyní připravují volné kapacity bytových jednotek a další možné pomoci lidem postiženým konfliktem na Ukrajině, bude potřeba se zaměřit i na pracovní trh v souvislosti s pracovníky z Ukrajiny
 • Rudolf Špoták - budeme se navzájem informovat o potřebách a opatřeních které vyplynou ze situace