Kdo jsme

O Sdružení

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje je jedním z řady uskupení obcí v Plzeňském kraji. Jedná se o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Na rozdíl od ostatních uskupení obcí v kraji je však postaveno na krajském principu, a tak je i největším subjektem sdružujícím obce a města v rámci Plzeňského kraje.

Naše dosavadní úspěchy

Přispíváme k podpoře projektů spojených s vodním režimem v krajině. Aktuálně spolupracujeme s Krajským úřadem Plzeňského kraje v rámci projektu "Zdravá krajina". Díky zajištění informovanosti a komunikace mezi našimi členy se podařilo uskutečnit mezi obcemi průzkum, jehož výsledky byly zahrnuty do analýzy současného stavu vody v krajině v plzeňském regionu. Díky tomu bylo již vytipováno několik oblastí, v nichž hodlá Plzeňský kraj realizovat aktivity směřující k uzdravování krajiny. K tématu voda vznikl nedávno i katalog příkladů dobré praxe - více info i katalog ke stažení jsou dostupné ZDE

V roce 2015 se nám díky spolupráci s Ministerstvem zemědělství podařilo prosadit změnu zákona o státním podniku. Díky tomu dostaly obce možnost požádat si o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v jejich katastrech a tím i nastartovat či odblokovat jejich další rozvoj. Novelizace zjednodušila převody pozemků pro všechny města a obce v celé ČR. V Plzeňském kraji se jednalo o 1236 pozemků, z toho 645 pod komunikacemi na území měst a obcí (bez statutárního města Plzeň).

V roce 2014 jsme s Plzeňským krajem úspěšně vyjednali snížení poplatků za umisťování inženýrských sítí do staveb silnic II. a III. tříd. Jednání byla úspěšná natolik, že některá věcná břemena jsou nově zřizována zcela bezúplatně, u dalších se cena snížila o bezmála 75%. Tato změna nejvíce pomohla malým obcím s dlouhými komunikacemi (např. Vřeskovice v okrese Klatovy)Naši partneři

Přidejte se k nám.

Jste ve vedení obce nebo města v Plzeňském kraji? Zapojte se do sdružení.