Přihláška do Sdružení

Velmi si vážíme zájmu o vstup vaší obce do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. 

Vstup do Sdružení je podmíněn schválením ze strany zastupitelstva Vaší obce. Ihned poté je potřebné vyplnit přihlášku do Sdružení, která je níže ke stažení. Zároveň jsou níže k dispozici stanovy Sdružení, ze kterých vyplývá povinnost každého člena zaplatit členský příspěvek, který činí 1,- Kč na obyvatele obce.