Zdravá krajina

Naše krajina stůně. Lesy usychají, z rybníků a řek mizí voda... Plzeňský kraj se aktuálně snaží ukázat, že dílčími kroky můžeme společně vrátit krajině její původní funkci a rozmanitost. I jednotlivé obce v Plzeňském kraji se snaží reagovat na místní problémy spojené s klimatickými změnami. Naše Sdružení se proto aktivně přihlásilo k projektu "Zdravá krajina", který se snaží o problematice zdravé krajiny informovat a inspirovat příklady dobré praxe. 

Aktivita s názvem Zdravá krajina Plzeňského kraje si klade za cíl zaujmout veřejnost i představitele měst a obcí, aby se sami rozhodli svými kroky pomoci krajinu kolem sebe uzdravovat.

Vzhledem k naší široké síti kontaktů na představitele samospráv jsme nabídli krajskému úřadu Plzeňského kraje spolupráci a zajištění informovanosti v této problematice mezi svými členy. V návaznosti na to se uskutečnil mezi obcemi průzkum, který byl zahrnut do analýzy stavu v rámci PK a následně i na základě zjištění aktivit jednotlivých obcí bylo vytipováno několik oblastí, se kterými Plzeňský kraj hodlá realizovat konkrétní aktivity. Naši zástupci jsou dokonce členy pracovních skupin, a tak mají možnost aktivně navrhovat řešení s efektem přínosným pro obce.