Cíle Sdružení

  • Zastupovat zájmy samosprávy měst a obcí na úrovni samosprávy Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úrovni státu.
  • Hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Sdružení, zastupovat zájmy samosprávy obcí na úrovni řídících a monitorovacích orgánů pro jednotky NUTS II Jihozápad při zabezpečování přípravy a realizace využívání strukturálních fondů Evropské unie.
  • Zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech, koordinovat postupy regionálních orgánů při řešení problémů týkajících se: rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávních celků.
  • Koordinovat aktivity vedoucí ke spolupráci Sdružení se Svazem měst a obcí ČR a ostatními sdruženími a svazy obcí.
  • Spolupracovat s představiteli Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj, s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku Plzeňského kraje se vztahem ke sdruženým obcím. Snažit se uplatňovat zákonodárné aktivity jejich prostřednictvím.
  • Podporovat vznik a aktivity územně menších forem spolupráce obcí (mikroregionů) včetně podpory sdílení zkušeností při dobrovolné spolupráci měst a obcí při řešení místních opatření.
  • Vytvářet vlastní aktivity vedoucí k podpoře obcí kraje, realizovat vlastní projekty a aktivity ve prospěch měst a obcí Plzeňského kraje.