Snížení poplatků za věcná břemena u silnic II. a III. tříd

V roce 2014 na podnět nečlenské obce Sdružení začalo vyjednávat s Plzeňským krajem o možnosti snížení poplatků za umisťování inženýrských sítí do staveb silnic II. a III. tříd. Jednání byla pro obce úspěšná a v případě kdy se obec na realizaci takového opatření spolupodílí, byla dokonce věcná břemena nově zřizována bezúplatně. V případě úplatných věcných břemen se poplatky za jejich užívání snížily o bezmála 75%. Nejvíce tato změna pomohla malým obcím s velkou délkou komunikací (např. Vřeskovice okr. Klatovy).