Převody majetků státního statku Jeneč

Ve SMOPK jsme se několik let zabývali možností odblokování převodů majetků Státního statku Jeneč na obce. V roce 2015 jsme vyvolali jednání s Ministerstvem zemědělství, jakožto nadřízenou složkou Státního statku Jeneč. Díky vstřícnosti tehdejšího ministra a spolupráci Odboru majetkového vyrovnání se podařilo rozhýbat proces, který vyvrcholil zmiňovanou novelou zákona o státním podniku, která umožnila bezúplatně převádět pozemky pod komunikacemi na města a obce.

Novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2017 a i po tomto datu bylo naše Sdružení připraveno jednotlivým žadatelům o převody pozemků pomoci.