Orgány Sdružení

Nejvyšším orgánem Sdružení je sněm Sdružení, kde je každá členská obec zastoupena jedním zástupcem a v rámci hlasování disponuje jedním hlasem. Sněm Sdružení se schází minimálně jednou za kalendářní rok.

Výkonným orgánem Sdružení je patnáctičlenný správní výbor, do kterého jsou nominováni vždy dva zástupci členských obcí z jednoho okresu (Plzeňský kraj je členěn do sedmi okresních územních celků). Patnáctým členem výboru je čestný předseda Sdružení, kterým je vždy primátor statutárního města Plzeň. V čele správního výboru je předseda Sdružení a tři místopředsedové, kteří jsou voleni členy správního výboru. Spolu s čestným předsedou tvoří předsednictvo správního výboru.

Kontrolním orgánem Sdružení je kontrolní komise, která kontroluje hospodaření Sdružení a stejně tak činnost jeho orgánů ve vztahu k vnitřním normám Sdružení a obecně závazným předpisům. Kontrolní komise je sedmičlenná, členské obce každého okresu nominují do komise vždy jednoho člena. V čele komise je předseda, kterého volí členové.

Funkční období orgánů Sdružení je čtyřleté, dle stanov musí být nejdéle do šesti kalendářních měsíců ode dne konání komunálních voleb provedena volba nových orgánů Sdružení.

Předsednictvo

Mgr. Pavel Šindelář

čestný předseda, primátor města Plzně

Bc. Martin Sobotka

místopředseda, starosta města Dobřany

JUDr. Zdeněk Novák

místopředseda, starosta města Domažlice

Václav Kočí

místopředseda, starosta města Rokycany

Správní výbor

Mgr. Pavel Šindelář

člen správního výboru, 

primátor města Plzně

Mgr. Rudolf Salvetr

předseda správního výboru,

starosta města Klatovy

Mgr. Michal Vozobule

člen správního výboru,

 náměstek primátora města Plzně

Mgr. Martin Baxa

člen správního výboru, 

zastupitel města Plzně

Ing. Jiří Davídek

člen správního výboru, 

starosta města Nýřany 

Ing. Michaela Opltová

členka správního výboru, 

starostka města Kozolupy

JUDr. Zdeněk Novák

člen správního výboru, 

starosta města Domažlice

Mgr. Bc. Alexandr Horák

člen správního výboru, 

starosta města Staňkov

Ing. Mgr. Miroslav Kroc

člen správního výboru, 

starosta města Břasy

Václav Kočí

člen správního výboru, 

starosta města Rokycany

Karel Fišpera

člen správního výboru, 

starosta městyse Stráž

Mgr. Martina Němečková

členka správního výboru, 

starostka města Planá

Mgr. Michal Linhart

člen správního výboru, 

starosta města Janovice

Kontrolní komise

Ing. Petr Myslivec

předseda kontrolní komise, 

starosta města Bor

Ing. Hana Kuglerová, MBA

členka kontrolní komise, 

ředitelka ekonomického úřadu, magistrátu města Plzně

Ing. Jana Nováková

členka kontrolní komise, 

starostka obce Merklín

Mgr. Josef Gilbert Matuška

člen kontrolní komise, 

starosta města Manětín

Ing. Libor Picka

člen kontrolní komise, 

starosta města Bělá nad Radbuzou

František Končel

člen kontrolní komise, 

starosta města Mýto

Zdeněk Pavlíček

člen kontrolní komise, 

starosta města Plánice