Orgány Sdružení

Nejvyšším orgánem Sdružení je sněm Sdružení, kde je každá členská obec zastoupena jedním zástupcem a v rámci hlasování disponuje jedním hlasem. Sněm Sdružení se schází minimálně jednou za kalendářní rok.

Výkonným orgánem Sdružení je patnáctičlenný správní výbor, do kterého jsou nominováni vždy dva zástupci členských obcí z jednoho okresu (Plzeňský kraj je členěn do sedmi okresních územních celků). Patnáctým členem výboru je čestný předseda Sdružení, kterým je vždy primátor statutárního města Plzeň. V čele správního výboru je předseda Sdružení a tři místopředsedové, kteří jsou voleni členy správního výboru. Spolu s čestným předsedou tvoří předsednictvo správního výboru.

Kontrolním orgánem Sdružení je kontrolní komise, která kontroluje hospodaření Sdružení a stejně tak činnost jeho orgánů ve vztahu k vnitřním normám Sdružení a obecně závazným předpisům. Kontrolní komise je sedmičlenná, členské obce každého okresu nominují do komise vždy jednoho člena. V čele komise je předseda, kterého volí členové.

Funkční období orgánů Sdružení je čtyřleté, dle stanov musí být nejdéle do šesti kalendářních měsíců ode dne konání komunálních voleb provedena volba nových orgánů Sdružení.

Předsednictvo

Mgr. Roman Zarzycký

čestný předseda, primátor města Plzně

Bc. Martin Sobotka

místopředseda, starosta města Dobřany

Ing. Radek Wiesner

místopředseda, starosta města Domažlice

Mgr. Martina Němečková

místopředseda, starostka města Planá

Správní výbor

Mgr. Roman Zarzycký

člen správního výboru, 

primátor města Plzně

Mgr. Rudolf Salvetr

předseda správního výboru,

starosta města Klatovy

Ing. Radek Wiesner

člen správního výboru,

 starosta města Domažlice

Pavel Bosák

člen správního výboru, 

náměstek primátora města Plzně

Bc. Aleš Tolar

člen správního výboru, 

náměstek primátora města Plzně

Bc. Martin Sobotka

člen správního výboru, 

starosta města Dobřany

Mg. Alexandr Horák

člen správního výboru, 

starosta města Staňkov

Ing. Mgr. Miroslav Kroc

člen správního výboru, 

starosta města Břasy

Karel Fišpera

člen správního výboru, 

starosta městyse Stráž

Mgr. Martina Němečková

členka správního výboru, 

starostka města Planá

Mgr. Michal Linhart

člen správního výboru, 

starosta města Janovice n. Úhlavou

Ing. Tomáš Rada

člen správního výboru, 

starosta města Rokycany

Ing. Pavlína Caisová

členka správního výboru, 

starostka města Nýřany

Ing. Karel Popel

člen správního výboru, 

starosta města Kralovice

Bc. Robert Zelenka

člen správního výboru, 

starosta města Blovice

Kontrolní komise

Mgr. Tomáš Chmelík

předseda kontrolní komise, 

starosta města Přeštice

Ing. Hana Kuglerová, MBA

členka kontrolní komise, 

ředitelka ekonomického úřadu, magistrátu města Plzně

Ing. Jiří Křemenák

členka kontrolní komise, 

starostka obce Nečtiny

Mgr. Jan Straka

člen kontrolní komise, 

místostarosta města Tachov

Ing. Libor Picka

člen kontrolní komise, 

starosta města Bělá nad Radbuzou

František Končel

člen kontrolní komise, 

starosta města Mýto

Zdeněk Pavlíček

člen kontrolní komise, 

starosta města Plánice