Pozvánky a akce

V pondělí 27. února 2023 od 10:00 hodin se ve sněmovním sále radnice města Plzně uskuteční volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Na tomto volebním sněmu budou představeny priority SMOPK pro nadcházející období a budou zvoleny nové orgány Sdružení na další volební období (4 roky).