Seminář k tématu hospodaření s vodou v obcích

19.09.2023

Zveme vás na seminář zaměřený na výměnu praktických zkušeností v tématu hospodaření s vodou v obcích. Setkání se uskuteční dne 10.10.2023, od 12:00 do 15:00 hod., v Plané ve zrekonstruovaném objektu "Kinonekino", náměstí Svobody č. p. 34.

Seminář bude volně navazovat na odborný workshop pořádaný odborem životního prostředí KÚ PK zaměřený na otázky přípravy studií odtokových poměrů  v urbanizovaném území a na realizaci opatření modrozelené infrastruktury. Tento workshop bude pořádaný pro města a obce v souvislosti se záměrem zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky.

Vzhledem k tomu, že se řada zástupců obcí a členů našeho sdružení tohoto workshopu plánuje zúčastnit, rozhodli jsme se využít tuto příležitost a zajistit odpolední pokračování tohoto setkání na stejném místě. Odpolední program bude otevřen zástupcům obcí také z jiných částí Plzeňského a části Karlovarského kraje. Cílem akce je věnovat se výměně praktických zkušeností v tématu hospodaření s vodou.

Program semináře

11:30 – 12:00 Prezence účastníků a prostor pro pozdravení se při kávě

12:00 – 13:00 Blok 1 – Zkušenosti odborníků s realizací projektů

  • Pohled architekta na práci s vodu v intravilánech měst a obcí – moderní trendy a přístupy (Ing. Arch. Jakub Chvojka – Atelier Chvojka)
  • Příklady opatření a jejich ekonomické hodnocení – příklady projektů z ČR (Ing. Marek Hekrle, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku)
  • Diskuse k bloku 1

13:00 – 14:00 Blok 2 – Projekty očima zástupců samospráv

  • Jak přistupujeme k přípravě projektů a realizacím u nás v obci, pohled očima starosty – Ing. Josef Švajgl, starosta obce Drmoul, Karlovarský kraj
  • Jak připravit projekt modrozelené infrastruktury aneb trpělivost a pevné nervy především (Mgr. Martina Němečková, starostka města Planá)
  • Diskuse k bloku 2

14:00 – 15:00 Ukázka návrhů a řešení ve městě Planá – prohlídka řešení v areálu města

Přihlášky zasílejte na hruska@rra-pk.cz, a to nejpozději do 6.10.2023 12,00 hodin