Na 25. Sněmu byli zvoleni noví členové do orgánů Sdružení

01.03.2023

V pondělí 27. 2. 2023 proběhl další sněm SMOPK. Tentokrát šlo o sněm volební.  V prostorách sálu radnice Magistrátu města Plzně si zástupci SMOPK zvolili nové členy do svých orgánů na období dalších 4 let.

Sněmu se zúčastnilo celkem 86 členů - zástupců měst a obcí Plzeňského kraje. Po zvolení komisí proběhla volba nového správního výboru a kontrolní komise Sdružení. Následně byl správním výborem zvolen předseda Sdružení a 3 místopředsedové. Čestným předsedou se stal pan Mgr. Roman Zarzycký, primátor města Plzně.

Nově zvolený předseda Mgr. Rudolf Salvetr, poděkoval všem přítomným za důvěru a garantoval, že orgány Sdružení budou pracovat ve prospěch všech obcí v Plzeňském kraji a budou vyjadřovat jejich postoje a názory zejména vůči krajské samosprávě. Toto prohlášení se naplnilo již v odpoledních hodinách, kdy se nově zvolení členové správního výboru sešli s hejtmanem Plzeňského kraje, aby diskutovali otázky týkající se oblasti zdravotnictví, sociální péče, programů PSOV, životního prostředí či dopadů rozvojových zón.

Zvláštní poděkování patří vedení města Plzně za vyjádřenou podporu pro SMOPK a zajištění zázemí pro konání Sněmu.