Seminář k zálohování obalů představil chystaný nový systém

13.11.2023

Dne 2. 11. 2023 proběhl v sále kulturního centra v Přešticích seminář k zálohování obalů. Seminář byl organizován MŽP a SMOPK. 

Za hojné účasti zástupců samospráv z celého Plzeňského kraje představil připravovaný systém vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, pan Mgr. David Surý, Ten vysvětlil přítomným principy a zásady připravovaného systému, včetně předpokládaných finančních dopadů na obce.

Setkání se zúčastnil i ministr životního prostředí pan Mgr. Petr Hladík, který doplnil vystoupení pana ředitele a poděkoval všem přítomným za zájem a hojnou účast. Deklaroval připravenost MŽP v pokračování kroků v cirkulární ekonomice a otevřenost k názorům samospráv v případě dalších opatření při snižování množství odpadů, jako např. textil, objemný odpad či ostatní druhy obalů.

V rámci semináře proběhla diskuse, kdy vystupující zodpověděli otázky z pléna. V případě jakýchkoli dalších dotazů je MŽP připraveno reagovat i na tyto podněty..

Prezentaci "Legislativní úprava povinného zálohování a dopady pro obce" si můžete stáhnout pomocí odkazu níže: