Proběhl XXVI. Sněm SMOPK 

28.11.2023

V pátek 24. 11. 2023 se v Rokycanech uskutečnil již 26. sněm Sdružení. Na setkání jsme zbilancovali činnost SMOPK za letošní rok 2023 a nastínili další práci po zbytek letošního roku a výhled do roku 2024.

Za Plzeňský kraj se sněmu zúčastnil pan radní Ing. Libor Picka, který poděkoval za spolupráci a deklaroval ochotu Plzeňského kraje k řešení problémů obcí a vyjádřil  podporu obcím i do budoucna.

Pan předseda SMOPK Mgr. Rudof Salvetr zhodnotil činnost Sdružení a nastínil některá témata, jimž se SMOPK v letošním roce věnovalo. V rámci další činnosti bude Sdružení pokračovat ve spolupráci s Plzeňským krajem a našimi partnery jako jsou SMO ČR, Svaz místních samospráv či sdružení obcí v Libereckém či Jihočeském kraji. Pan předseda také poděkoval za práci všem kolegům.

Se zajímavou prezentací vystoupil pan ředitel RRA PK Ing. Filip Uhlík, který přítomným starostkám a starostům představil data k vybraným tématům, a to včetně regionálních kontextů a souvislostí. Prezentaci si lze stáhnout pomocí odkazu níže.

Na závěr sněmu se prezentovali obce Rokycanska a v rámci vznikající destinace nalákali ostatní kolegy k návštěvě jejich území.FOTOGALERIE