Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje


Jsme otevřená, zájmová a nestranická organizace. Obce a města z celého Plzeňského kraje, ale i jiné vhodné subjekty, sdružujeme s cílem řešit jejich aktuální problémy v širším kontextu. Jsme partnery správy Plzeňského kraje při řešení regionálních priorit, které se obcí bezprostředně týkají.

Proč být s námi?

Působíme na území celého kraje

 SMOPK má zastoupení svých členů ve všech okresech Plzeňského kraje. Sdružujeme již sto devadesát obcí, v nichž dohromady žije celých 83 % regionu. Zastoupena jsou všechna velká města, ale i nejmenší obce našeho regionu. Největší členskou obcí je město Plzeň se 171 000 obyvateli a nejmenší obec Čilá s 18 obyvateli.

Prosazujeme požadavky obcí

Průběžně reagujeme na náměty a požadavky obcí a tyto projednáváme s odpovědnými orgány, zejména z Plzeňského kraje. Oslovujeme naše zákonodárce a vysvětlujeme jim potřebnost legislativních změn z pohledu obcí. Zastupujeme všechny obce bez ohledu na jejich velikost či politickou reprezentaci. 

Zajišťujeme kvalitní informační servis

Pravidelně svým členům poskytujeme informace o zajímavých akcích, dotačních titulech či aktivitách našich členů a Plzeňského kraje. Zveřejňujeme stanoviska a výsledky z jednání našich výkonných orgánů (Usnesení z jednání správních výborů a Sněmů SMOPK) a poskytujeme obcím informace potřebné pro jejich účetnictví.

Organizujeme semináře a další akce

Na našich akcích se účastníci seznamují s nejnovějšími informacemi v rámci jednotlivých témat samospráv. Spolupracujeme s odborníky a zkušenými lektory z praxe. Naše semináře reagují i na legislativní změny, které mají dopady na činnost samospráv. Využíváme výstupy z odborných studií zpracovaných v rámci našich partnerství.

Spolupracujeme s dalšími subjekty včetně zahraničních

Našimi nejvýznamnějšími partnery jsou Plzeňský kraj, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (RRA PK) a Hospodářská komora. S RRA PK spolupracujeme na mnoha aktivitách s různorodými tématy (doprava, životní prostředí, vzdělávání aj.). Zástupci SMOPK jsou členy v komisích a pracovních skupinách na úrovni kraje i v rámci mezinárodní spolupráce. V projektech našich partnerů spolupracujeme s obdobnými organizacemi v sousedním Německu, zapojujeme se do výměny zkušeností v přeshraniční spolupráci a nabízíme členům účast na akcích typu "study visit".

Sdílíme příklady dobrých praxí v různorodých tématech

Spolu s našimi členy se dělíme o ukázky příkladu dobrých praxí v rámci témat, jako je životní prostředí, doprava, rozvoj sídel a komunitní život, chytrá řešení, aj.. V rámci našeho Magazínu průběžně zveřejňujeme ukázky projektů našich obcí i výstupy aktivit našich partnerů (Zdravá krajina Plzeňského kraje, Husova cesta, ...). Pravidelně se snažíme se získávat i postřehy odjinud - například z Jihočeského či Karlovarského kraje. V případě potřeby zprostředkováváme kontakty na jednotlivá úspěšná řešení a zkušenosti z realizací dílčích projektů. 

Slovo předsedy

Mgr. Rudolf Salvetr, předseda sdružení

"Na práci sdružení mě nejvíce zajímá možnost setkávat se s lidmi, kteří mají podobné problémy nebo už praktické zkušenosti s konkrétními realizacemi. Když není člověk na vše sám, lépe se mu hledá řešení na každý problém."

Přidejte se k nám

Jste ve vedení obce nebo města v Plzeňském kraji? Zapojte se do sdružení.