24. sněm Sdružení je úspěšně za námi. Jaké bylo uplynulé období?

18.10.2022

Ve středu 5. 10. 2022 se v prostorách domažlického pivovaru uskutečnil 24. sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Akce se uskutečnila těsně před komunálními volbami,proto mnozí účastníci vnímali Sněm také jako prostor pro přátelské setkání a poděkování za spolupráci.

Sněmu se zúčastnili jak starostové obcí, tak pozvaní hosté, jako náměstek hejtmana Petr Vanka, zástupci Sdružení obcí Libereckého a Jihočeského kraje či zástupci Euroregionu Šumava a centra Bavaria Bohemia ze Schönsee.

Kromě možnosti potkat se, pohovořit v kuloárech a prohlédnout si budovu zrenovovaného pivovaru poskytla akce prostor zejména pro bilancování uplynulého období.
Předseda SMOPK Rudolf Salvetr zhodnotil činnost Sdružení za uplynulé 4 roky a poděkoval všem starostkám a starostům za zvládnutí náročné "covidové" doby trvající bezmála dva roky. Pavel Hruška pak představil nejnovější data týkající se demografického vývoje v plzeňském regionu v širších souvislostech.

Přítomní starostové mj. ocenili také užitečnost analytických a systémových výstupů Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA PK) pro svoji činnost v obcích.

SMOPK je jedním ze zakladatelů RRA PK. Spolupráce těchto subjektů se odehrává v různorodých oblastech a tématech -  zejména regionální doprava, školství, sociální služby, ale také v otázkách týkajících se kompetencí místní správy, například technické infrastruktury ochrany životního prostředí, zajištění služeb občanské vybavenosti apod.

Postupně naplňovanou prioritou regionu je zlepšení regionální dopravní sítě. S Plzeňským krajem a dotčenými obcemi se daří postupně prosazovat projekty regionální páteřní sítě, které mají mj. za cíl lépe napojit odlehlejší a venkovské regiony na nadregionální dopravní systémy (např. severní Rokycansko, Sušicko, nebo severní Stříbrsko).

 Dlouhodobým investičním programem, na jehož realizaci mají města a obce rozhodující podíl, je výstavba sítě přestupních stanic pro veřejnou dopravu. Referenční projekty ve městech Nepomuk, Blovice, Nýřany a Přeštice mohou být následovány dalšími. Starostové ve vedení Sdružení se zásadním způsobem zasadili o výbornou spolupráci s Plzeňským krajem, ta mj. umožnila významně snížit finanční náklady měst spojených s realizací těchto záměrů.

V oblasti rozvoje kapacit mateřských a základních škol se velmi osvědčují odborné dovednosti v oblasti demografie, ale také dobrá spolupráce s Odborem školství KÚ Plzeňského kraje. Také díky spolupráci s obcemi došlo k posílení schopnosti plánovat modernizace a rozšíření škol s kvalifikovaným odhadem budoucích potřeb počtu potřebných tříd a zázemí pro kvalitní výuku (viz např. úspěšné projekty v Domažlicích, Nezvěsticích, Vejprnicích, Všerubech). K cenné spolupráci s městy a obcemi lze zařadit také řešení obnovy původně zanedbaných areálů, které ztratily svou původní funkci (např. Pivovar Domažlice)

SMOPK a RRA PK dlouhodobě skvěle spolupracují také v oblasti odpadového hospodářství. (např. projekty sběrných dvorů v Plzni, Kolinci, Plasích) či při obnově památek (např. záchrana areálu kláštera v Chotěšově),

Všichni účastníci se shodli, že činnost SMOPK bude i v dalším období rozvíjena v intenzivní spolupráci s RRA PK, Plzeňským krajem a dalšími partnerskými sdruženími.