Praktická znalost jazyka sousední země může při hledání práce v příhraničí hrát zásadní roli

Vzdělávání a trh práce

Pro vyučující cizích jazyků může být někdy obtížné věnovat v rámci povinných osnov dostatek prostoru hravým metodám či naopak příliš specializovaným tématům. EUREGIO Bavorský les-Šumava-Dolní Inn a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích se rozhodly těmto výzvám postavit. Propagují výuku sousedního jazyka a orientují se na praktická témata. Systematicky tak rozvíjí přeshraniční vazby a příležitosti dětí a mládeže

Dolní Bavorsko a Horní Falc (BY), Jihočeský a Plzeňský kraj (CZ) - Vzájemné porozumění dvou skupin bez znalosti jazyka je většinou velmi těžké, až nemožné. A ačkoliv se může zdát, že se Češi a Němci jsou schopni vždy nějak domluvit, intenzivní a praktická znalost využívání sousedního jazyka bohužel ve skutečnosti není v českobavorském příhraničí samozřejmostí. Přispívá k tomu i nedostatek reálného kontaktu s lidmi z druhé země a malá znalost jejich kulturního prostředí. Přeshraniční sdružení obcí, jako je Euregio, a vysoké školy však naštěstí svá území dobře znají. Jsou proto schopny zprostředkovat poznání společenských zvyklosti sousedního národa a přispět k vytvoření osobních kontaktů navzdory státním hranicím. 

Základem vzájemného porozumění je znalost obou jazyků 

V rámci přeshraničního projektu se partneři zaměřili na nadstandardní výuku jazyka. Nabízí dvouletý program, který neopomíjí témata jako je technika, podnikání a trh práce. Navázali úzké vazby se školami z téměř celého česko-bavorského příhraničního regionu. Zájem o oba jazyky je nezaskočil. V příhraničí je totiž žádaná nejen němčina, ale i systematická výuka češtiny v Německu. A to jak na základních, tak i středních školách. "Zájem o český jazyk v pohraničí je přirozený. Mnoho životních osudů lidí z pohraničí to dokazuje. Česko-německé rodiny nebo přeshraniční přátelství jsou a budou součástí našich životů," vysvětluje bavorský koordinátor projektu Stefan Sagberger. "Pomohl nám jistě též atraktivní výukový program, jako je například příběh přátelství české a německé rodiny s šedesáti ilustrovanými situacemi ze života. Ten je nejen inspirací pro učení se jazyka sousední země, ale i reálným," dodává Stefan Sagberger

Osobní kontakty, praktické exkurze a digitální nástroje - to je klíč úspěšné jazykové výuky 

K vzájemnému pochopení nevede pouze znalost jazyka, ale i schopnost a ochota společně komunikovat a navzájem se lépe poznat. Proto jsou důležitou součástí výuky též společné akce dětí z obou stran hranice. Realizované aktivity také reagují na skutečnost, že mnoho firem podniká na obou stranách hranice. Odborníci, kteří komunikují oběma jazyky, jsou důležitým předpokladem obchodního úspěchu. Proto jsou studentům nabízeny též exkurze do firem, kde získají jasnější představy o jednotlivých žádaných profesích. "Žáci a studenti se při společném programu seznamují, hrají si a společně tvoří. Přitom komunikují českoněmecky. Dále se dozvídají o pracovních příležitostech v pohraničním regionu a uvědomují si, jak důležitá je znalost sousedního jazyka. Firmy, v nichž mohou najít později pracovní uplatnění jsou z nejrůznějších odvětví, převažují ale technické obory," zakončuje Stefan Sagberger z Euregia Bavorský les-Šumava-Dolní Inn. 

Projekt již od začátku vsadil především na digitální nástroje a efektivní metody výuky jazyků online, což se zvláště v době pandemických opatření velmi osvědčilo. Vznikla tak například výuková webová aplikace nebo živý slovníček, kde se děti učí správnou výslovnost od svých vrstevníků ze sousední země. "Aby se výslovnost cizího jazyka neozývala jako z automatu nebo robota, zajistili jsme, že slovíčka nahráli skuteční Bavoráci a Češi. Děti a dospělí. To je "živý slovník". Vyhledali jsme vhodné děti a dospělé na obou stranách. Vybírali jsme pečlivě, zapojené jsme také náležitě vyškolili. Podařilo se nám jak ve výukové aplikaci, tak i v živém slovníku, že zde zní hlasy reálných Čechů a Němců přirozeně. Výsledek je vskutku velmi povedený. Aplikace je dostupná široké veřejnosti z webových stránek projektu: www.spolecnyjazyk.cz," uzavírá manažerka projektu Marcela Dušková z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Společný jazyk - Společná budoucnost, č. 298

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Dolní Bavorsko, Horní Falc, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
Realizace:
02/2020 – 08/2022
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
EUREGIO Bavorský les-Šumava-Dolní Inn (BY)
Kontakt:
adresa: KOLPINGSTRASSE 1, 94078 FREYUNG, NĚMECKO
web: www.euregio-bayern.de/
Další partner projektu:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (CZ) (www.vstecb.cz/)
Asociovaný partner projektu:
Volkshochschule ABERLAND (BY)

Hlavní výstupy:

  • Dvouletý výukový program němčiny či češtiny (základní a střední školy)
  • Jazyková výuka zaměřená na technická témata, trh práce a podnikání (střední školy)
  • Osobní setkávání žáků z Bavorska a Čech
  • Exkurze s cílem poznat příhraniční region a zde fungující firmy
  • Hravá webová výuková aplikace
  • Živý online slovník  

Fotogalerie


Kde místo najdete