Nová výstava mapuje soužití Čechů a Němců v pohraničí Českého lesa

Památky, kultura a cestovní ruch

Pokud chceme chápat současnost, musíme se obrátit do minulosti. V případě soužití Čechů a Bavorů toto platí dvojnásob. Dlouhá léta mezi jejich životy v zásadě žádný rozdíl nebyl. Překážku nepředstavovala ani zemská hranice. To se však během 20. století dramaticky změnilo. Jak takový vývoj vnímali lidé na obou stranách dnešní hranice, nám velmi přívětivou formou vypráví nově otevřená expozice v Domažlicích.

Domažlice (CZ), Furth im Wald (DE) Neprostupné příhraniční hvozdy byly do raného středověku pustým územím. Postupem času však lesy začaly protínat pěšiny i velké obchodní cesty. Kolem nich vznikaly skromné vesnice, z nichž brzy vyrostla dnešní města. Hranice nabírala na významu. Vedly se o ni bitvy, až se nakonec po druhé světové válce stala součástí železné opony, jež dočasně veškeré vazby zpřetrhala.

Nová expozice s příznačným názvem "Pozor, hranice!", která díky přeshraničnímu projektu vznikla v Kulturním centru Pivovar Domažlice, nám o tomto vývoji předkládá nejen fakta. Díky velmi vizuálnímu a prostorově unikátnímu pojetí zprostředkovává především emoce, které hýbaly regionem v okolí českých Domažlic a bavorského Furth im Waldu. Měst, která jsou od sebe vzdálená pouhých patnáct kilometrů vzdušnou čarou, avšak dělí je státní hranice.

Pozornost dětí přitahují vtipně prezentované symboly jednotlivých historických etap

Na své si v nové expozici určitě přijdou milovníci detailů a historických artefaktů. Způsob prezentace informací je však velmi blízký především dětským návštěvníkům. Není proto divu, že centrum záhy po otevření hojně navštěvují především školní skupiny, pro které v rámci projektu vznikly i specializované vzdělávací programy a příručky.
"Učitelé oceňují především způsob prezentace jednotlivých historických událostí a interpretaci jejich významu pro dnešní dny. Ale hlavně pohled na dění v regionu vždy důsledně z obou stran hranice," popisuje Kristýna Pinkrová, historička domažlického muzea a autorka expozice. "Děti, ty české i ty německé, pak nejvíce zajímají s nadsázkou prezentované symboly jednotlivých období. Největší diskuse rozpoutává soška Loučimské madony z období husitství nebo například takzvaná železná ruleta, symbolizující nemožnost překračovat hranice v období komunismu," dodává Kristýna Pinkrová.

Úspěch expozice navazuje na velmi zdařilou rekonstrukci celé budovy

V Domažlicích však za pozornost stojí i samotná budova, v jejímž podkroví se expozice nachází. Jedná se o památkáři ceněnou sladovnu z konce 19. století, která společně s takzvaným hvozdem a starou sladovnou zbyla z původního rozsáhlého komplexu domažlického pivovaru. A protože v něm byla nedávno obnovena tradice vaření piva, vznikla v rámci projektu v prostorách nového minipivovaru i doplňující expozice. Ta se zaměřuje především na společnou tradici pivovarnictví a další související řemesla.

Objekt poskytuje mimo jiné zázemí také knihovně a komunitnímu centru. Z bývalé technické památky se tak stalo skutečné centrum místního kulturního a společenského dění, které navštěvují nejen turisté, ale především místní.
"Centrum přirozeným způsobem rozšířilo turistickou nabídku Domažlic a věřím, že je pouze otázkou času, kdy si turisté prohlídku nových expozic zařadí do pravidelného programu," vysvětluje starosta města Domažlice Zdeněk Novák. "Výstava Pozor hranice! má za sebou pouze několik týdnů a už nyní je jasné, že se jedná o mimořádně zdařilý projekt, jak po stránce obsahové, tak i po stránce výtvarné," chválí dále výsledky projektu starosta Zdeněk Novák. "Produkty minipivovaru se navíc staly spolu s chodskými koláči vyhledávaným suvenýrem z cest do Domažlic nebo tradičním dárkem, který s sebou místní vozí na návštěvy mimo region", doplňuje další postřehy k přínosu areálu jako celku místostarosta města Domažlice, Stanislav Antoš

V Německu stejně jako v Čechách

Na vzniku české expozice intenzivně spolupracovali odborníci z obou států, stejně jako historici a pamětníci. Hranice se tak stala hlavním tématem též nové stálé výstavy Regionálního muzea v partnerském bavorském městě Furth im Wald. I tato výstava je bezesporu úspěšným výsledkem daného přeshraničního projektu. 

Expozice v Domažlicích vznikla díky projektu "Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald", č. 271 spolufinancovanému EU prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Domažlice
Realizace:
11/2018–04/2022
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Město Domažlice (CZ)
Další partner projektu:
Město Furth im Wald (www.furth.de)
Kontakt:
adresa: Náměstí míru 1, 344 20 Domažlice, Česká republika
web: www.domazlice.eu/
Odborná ocenění:
Stavba roku Plzeňského kraje 2020 (kategorie: rekonstrukce budov)

Hlavní výstupy:

  • Hravá a interaktivní expozice "Pozor, hranice!" v Domažlicích (podkroví Kulturního centra Pivovar)
  • Specializované výukové programy pro děti a mládež k tématu "Pozor, hranice!" (pro české i německé skupiny)
  • Expozice k historii pivovarnictví a jiných řemesel na česko-bavorské hranici (suterén Kulturního centra Pivovar)
  • Stálá výstava "Zkušenosti hranice" v regionálním muzeu Furth im Wald

Fotogalerie


Kde místo najdete