Česko-bavorské dny s názvem „Teffpunkt“ jsou v Plzni tradicí již od roku 2015

Kultura a turismus

Jídlo, hudba, tanec a zpěv - to jsou radosti, které dokáží sbližovat lidi různých kultur. Tím se řídí česko-bavorské dny s názvem Treffpunkt. První ročník s účastí bavorských umělců se pořadatelům z plzeňského kulturního centra Depo2015 velmi vydařil jako součást programu Plzeň - Evropské hlavní město kultury. Je tedy přirozené, že na něj navázala intenzivnější přeshraniční spolupráce, která k festivalu připojila i další aktivity z oblasti umění a kreativního průmyslu.

Plzeň (CZ), Regensburg (BY) - Malý Oktoberfest v Plzni, tak někteří popisují festival bavorské kultury, který je kombinován i s vystoupeními českých umělců. Vžil se pro něj název Treffpunkt, což v němčině znamená "místo setkávání". Pivo a kroje tvoří hlavní kulisy pro různorodou zábavu. Cílem je ovšem především představit co nejvíce umělců z druhé strany hranice a jejich tvorbu, ať už spíše tradiční nebo tu moderní.

Dlouholetá partnerská města sází na kulturu

Na první, velmi úspěšný ročník, se organizátoři z Depa 2015 rozhodli navázat systematičtější spoluprací s Regensburgem, který je po léta partnerským městem Plzně. Nové akce se odehrávaly pod hlavičkou Česko-bavorské platformy a jak název napovídá, šlo především o vytváření užších vazeb mezi zástupci kulturní sféry z obou zemí. Festivaly Treffpunkt byly samozřejmě pořádány i nadále. Tentokráte však už nezněla jen německá hudba v Plzni, sympatickou odezvu publika si získaly i koncerty českých umělců v Regensburgu doplňované ochutnávkami tradiční gastronomie.

Poznávat se a sdílet zkušenosti

Díky dalšímu přeshraničnímu projektu Kultura-Kontakt-Kreativ se pak oba partneři mohli více zaměřit na odbornou veřejnost a vzájemnou výměnu zkušeností. Hlavním tématem se pro ně stalo řízení a organizování kultury ve větších městech. Depo2015 na rozdíl od německého protějšku provozuje vlastní prostor, který se věnuje kreativnímu průmyslu. Regensburgští se teprve snaží podobné zázemí pro své akce vytvořit a vítají podněty zkušenějších partnerů z Plzně. Jinak je tomu v případě činnosti zájmových spolků a jiných občanských uskupení, která mají v Německu velkou tradici a váhu. V Čechách naopak sdružení spíše bojují s udržením zájmu svých členů a zajištěním financí. Bavorští kolegové poskytují v tomto směru cenné rady. Oblibu si navíc v rámci projektu získaly i takzvané umělecké rezidence, tedy pobyty pro umělce, kteří jsou zváni do sousední země na kratší kreativní pobyty. Ty je mají zapojit do místní kulturní sféry a inspirovat k další tvorbě.

Unikátní Teffpunkt festival

Prim však stále hrají především vlastní veřejné kulturní akce. Poslední česko-bavorský Treffpunkt festival se odehrál v Plzni v dubnu 2022. Nabídl multižánrový obsah a lákal na hudbu, filmy, výstavy, umělecké performance z Čech i Bavorska. Velkou pozornost přitom věnoval také dětským návštěvníkům. Po drobné pomlce způsobené pandemickými opatřeními se na něj těšil velký počet fanoušků, kteří opět odcházeli z plzeňského Depa 2015 plní zážitků.  

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Kultur/Kontakt/Kreativ,č. 274

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Plzeň (CZ), Regensburg (DE)
Realizace:
7/2019-6/2022
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Plzeň 2015, zapsaný ústav (CZ)
Kontakt:
PRESSLOVA 2992/14, 301 00 PLZEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA
web: www.depo2015.cz/
Další partneři:
Město Regensburg (BY)
Bavaria Bohemia e.V. (BY)

Hlavní výstupy:

  • Česko-bavorský multižánrový festival Treffpunkt

  • Umělecké rezidence, semináře a tematické workshopy

  • Vytváření sítí a zájmových uskupení z oblasti kultury a jejich management

  • Platformy a zázemí pro kreativní průmysl a kulturu 


Fotogalerie