Šumavu a Bavorský les spojuje nejen příroda a historie, ale i síť turistických stezek

Kultura a turismus

Příroda nezná hranice. Ty naštěstí již většinou neomezují ani turisty. Aby se návštěvníci na Šumavě cítili jako doma v Čechách i v Bavorsku, to je cílem obcí ze západní části tohoto překrásného pohoří. Čeští a němečtí partneři proto v terénu vyznačují tematické stezky, sdílí podklady a informace, zpracovávají společné internetové stránky. Zkrátka se chtějí prezentovat tak, jak se skutečně cítí ... jako jeden historický a kulturní region.

Šumava (CZ), Bavorský les (BY) - Turismus je pro šumavské obce důležitým zdrojem příjmů. Zároveň si však jsou vědomy nutnosti ochrany přírodně hodnotných oblastí svého území. Cílem přeshraničního projektu "Putování srdcem Evropy bez hranic" proto bylo vytvořit společnou turistickou destinaci Šumava - Bavorský les a jednotně ji marketingově prezentovat. Zároveň však reagoval i na dlouhodobou snahu ulevit nejcitlivějším přírodním lokalitám. V rámci projektu proto vznikly turistické produkty, které koncepčně směřují pozornost návštěvníků k vybraným kulturním tradicím a souvisejícím pamětihodnostem. Turisté tak nejsou ochuzeni o zážitky, avšak zároveň je možné lépe ovlivňovat jejich pohyb v rámci chráněného území. Nutným předpokladem takového přístupu bylo zlepšení koordinace aktivit, a to nejen přeshraničně, ale i navzájem mezi jednotlivými obcemi.

Aby se návštěvníci na Šumavě cítili dobře a skutečně "bez hranic"

V rámci této strategie bylo v Modravě rozšířené informační centrum, které již prostorově a obsahově nevyhovovalo potřebám zvyšujícímu se počtu turistů. Nově se orientuje na širší přeshraniční region, což je přístup, který doposud v této části Šumavy a Bavorského lesa chyběl. "Návštěvníci infocentra se samozřejmě nejvíce ptají na dostupnost turistických cílů, které chtějí v regionu navštívit. Zajímají je ale i kulturní a společenské akce. Časté jsou také dotazy na otevírací doby rozhleden, hradů, zámků či plaveckých bazénů. Tyto informace musí infocentrum pravidelně aktualizovat," popisuje běžný provoz informačního centra starosta Modravy Antonín Schubert.

Celé území přeshraniční destinace pak protíná síť páteřních tematických stezek, které české i německé části regionu sjednocují. Odkazují na společnou historii, kulturu a společenský vývoj. Nosnými tématy se tak pochopitelně stalo sklářství, dřevařství, železná opona, poutní místa, zlatokopectví nebo staré zemské obchodní cesty. Stezky jsou opatřeny QR kódy, které návštěvníkům s použitím mobilních telefonů představují jednotlivá místa. Některé úseky jsou v terénu doplněné o lavičky či byly vylepšeny jiným způsobem. V Alžbětíně například vznikla replika sklářské pece, v Anníně byla opravena hrobka významné sklářské rodiny. Všechny stezky a jejich zajímavosti jsou navíc dvojjazyčně popsány na novém přeshraničním

turistickém portálu, který se tak stal hlavním nástrojem marketingu celého území. "K naší radosti v regionu stoupá počet návštěvníků z Bavorska, a to zřejmě i díky cykloelelktromobilitě. Čeští návštěvníci k nám přicházejí ze všech koutů republiky. Nejvíce je obecně zajímá historie našeho regionu. V tomto tématu je zde ještě ukryta významná příležitost," uvažuje starosta Modravy Antonín Schubert, jak aktivity v destinaci dále rozvíjet.

Pro vyznavače letních, ale i zimních aktivit

Na německé straně hranice se stalo důležitým tématem propojení zimních běžkařských tras, o které se běžně jednotlivé obce starají pouze v rámci svého katastru. Koordinace trasování, a především dlouhodobé údržby šumavských stezek pro zimní sporty se tak stala dalším velmi úspěšným výstupem projektu a důležitým krokem pro budování skutečně funkční přeshraniční destinace. "Jedná se pilotní projekt, který nastavil pravidla spolupráce a napomohl realizaci dalších projektů, jako je Odkaz podmaleb na skle, Slatěmi a pláněmi nebo Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese. Do budoucna počítáme s dalšími obdobnými záměry (téma historie, kultura, příroda), dle finančních možností," doplňuje Jaroslav Tachovský z Mikroregionu Šumava západ, který je za českou stranu hlavním partnerem celé přeshraniční destinace.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu ":Putování srdcem Evropy bez hranic", č. 32.

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Šumava západ, okolí měst Grafenau a Schönberg
Realizace:
7/2016-6/2019
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Mikroregion Šumava-západ (CZ)
Kontakt:
MODRAVA 63, 341 92 KAŠPERSKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA
web: www.mikroregionsumava.cz/
Další partneři projektu:
Obec Modrava (CZ)
Obec Dlouhá Ves (CZ)
ILE Nationalpark Gemeinden Bavorský les (BY)

Hlavní výstupy:

  • Síť naučných stezek, které české a bavorské části území tematicky propojují

  • Rozšíření informačního centra v Modravě (zlepšení informování turistů)

  • Renovace kaple v Dlouhé Vsi - Anníně (jako součást sklářské stezky)

  • Přeshraniční turistický informační systém Šumava - Bavorský les

  • Propojení zimních běžkařských tras napříč katastry obcí a s českými částmi, vč. zlepšení informování českých běžkařů


Fotogalerie