Profesně zaměřené studium česko-bavorských reálií pomáhá udržet vysokoškoláky v příhraničí

Vzdělávání a trh práce

Studijní program Západočeské univerzity s názvem Bavorská studia vychází vstříc potřebám trhu, který se v praxi běžně orientuje na více regionů najednou. Tento obor vznikl v úzké spolupráci plzeňské vysoké školy s univerzitou v Regensburgu. Díky tomu připravuje jazykově nadstandardně vybavené absolventy, kteří se zaměřují na česko-bavorské vztahy a Bavorsko jako významného ekonomického partnera České republiky. Takto zaměřené studium zároveň pomáhá udržet tyto kvalifikované absolventy v příhraničním regionu.

Plzeň (CZ), Regensburg (DE) 

Výjimečný studijní program reaguje na potřeby regionu

Katedra germanistiky ZČU ve spolupráci s Universitou Regensburg připravily Bavorská studia na základě rostoucí poptávky po kvalifikovaných pracovních silách. Dnes již několik desítek absolventů tohoto prakticky zaměřeného programu disponuje vedle dobrých znalostí němčiny i kompetencemi, které odpovídají povaze regionu. Jsou proto zároveň schopni budovat a dále prohlubovat česko-bavorské vztahy.

Široké možnosti uplatnění díky inovativnímu přístupu

Studijní plán zahrnuje vyvážené skupiny kurzů zaměřených na dějiny, kulturu, politiku, hospodářství a právo s důrazem na Bavorsko. Velká pozornost je současně věnována prohlubování odborných znalostí v německém jazyce, a zvláště v hospodářské němčině. Celý program pak završuje vzdělávání v oblastech kulturního a projektového managementu. Absolventi tak během studia získávají optimální odborné, jazykové i interkulturní dovednosti pro povolání v oblasti administrativy, hospodářství, turismu, médií nebo kulturního managementu. A to zejména v českých firmách, institucích a organizacích s bavorskými partnery nebo v Bavorsku s partnery z Čech. O spolupráci s těmito subjekty se přitom Bavorská studia opírají.

Spisovná němčina i bavorské dialekty

Vedle zdokonalování spisovné němčiny si studenti osvojují také základy dialektů, jimiž se v Bavorsku hovoří. V konkrétních kurzech trénují jejich využití, v praxi se s nimi setkávají také při povinných exkurzích, studijních pobytech a stážích v Bavorsku. To vše slouží k odstraňování jazykových bariér a tím k budoucímu efektivnímu zapojení do příhraničního trhu práce. 

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň - Řezno) - Interdsiziplinäre Bayernstudien (Pilsen - Regensburg)"

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
zejména Plzeňský kraj a Horní Falc, dopad na celé dotační území
Realizace:
10/2016–9/2020
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Západočeská univerzita v Plzni (CZ)
Kontakt:
Katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické ZČU
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
konian@kgs.zcu.cz
+420 377 635 400
Riegrova 11, 306 14, Plzeň
Projektový partner:
Universität Regensburg (BY)

Hlavní výstupy:

  • Příprava a etablování nového studijního programu Areálová studia: Bavorská studia (profesně zaměřený navazující studijní program)

  • Kurzy programu, participace na výuce v Plzni a Řezně

  • Podpora studentských a akademických mobilit

  • Přeshraniční aktivity (exkurze, přednášky, autorská čtení) a společné česko-bavorské workshopy

  • Příprava studentských praxí, spolupráce s institucemi a firmami v pohraničí  


Fotogalerie