Sněmy

XXIII. řádný sněm sdružení se ukutečnil 19. listopadu 2021 v Klatovech

foto z XXIII. řádného sněmu
foto z XXIII. řádného sněmu

XXIII. řádný sněm proběhl prezenčně za přítomnosti několika starostů, kteří se osobně zúčastnili a pozvaných hostů a přednášejících. Celý sněm byl online přenášen pro další účastníky, kteří se tak mohli připojit k jednání.

Vzhledem k rozhodnutí předsednictva SMOPK se na tomto sněmu neschvalovaly žádné náležitosti, sněm pouze vzal na vědomí vystoupení jednotlivých přednášejících a případné náměty vyplynuvší z diskuse budou projednány v orgánech Sdružení.