Rozhledny a zříceniny Českého lesa a Horního Bavorského lesa září novotou i reflektory

Kultura a turismus

Vyvýšená místa s dalekým rozhledem přitahují od pradávna pozornost lidí. Sloužila k orientaci, stavěly se na nich strážní věže, hrady a v posledních letech především rozhledny. Umožňují pozorovat nejen nejbližší okolí, ale i vzdálenější místa či dokonce krajinu za hranicemi. V lesnatém území Českého lesa a Horního Bavorského lesa je takovýchto dominantních bodů hned několik. Nyní se osm z nich spojilo. Lákají návštěvníky a upozorňují na společnou krajinu a historii.

Horní Bavorský les (BY), Český les (CZ) 

Osudy příhraničních vrcholků a hradů

Od 11. století, kdy začalo být území Českého a Horního Bavorského lesa v dnešním příhraničí systematicky kolonizováno, zde vznikala řada hradů. Většinou bylo jejich úkolem strážit středověké přeshraniční obchodní cesty. Mnohé z nich je možné navštívit dodnes, jako je tomu u hradů Drachenturm či Schwarzenburg v Bavorsku nebo zříceniny Starého Herštejna v Čechách. Jiné již téměř zmizely a v místě je připomínají nové krajinné prvky (Altenschneeberg, Bleschenberg). Lidé moderní doby už mohli upřednostnit zábavu před obranou a v místních lesích tak začaly vyrůstat rozhledny.

Po druhé světové válce však došlo k jasnému oddělení českého a německého území neprostupnou hranicí. Česká část byla veřejnosti znepřístupněna a vyvýšené body se svými stavbami začaly často opět sloužit vojenským účelům. Na německé straně naopak vůle podívat se daleko do krajiny rostla, díky čemuž vznikaly nové stavby, jako jsou například rozhledny Klammerfels a Bayernwarte.

Symbolické přeshraniční spojení

Na tento historických vývoj, ale i společnou krajinu, která zříceniny a rozhledny spojuje, upozornil přeshraniční projekt. Vybraná místa byla upravena tak, aby vyhovovala náročným potřebám současných turistů. Mnohdy, jako tomu bylo v případě zříceniny hradu Starý Herštejn v Čechách, to byl stavebně, organizačně i technicky velmi složitý proces. Vše se však zdařilo a tato místa se nyní společně propagují prostřednictvím internetu a dvojjazyčných letáků. Jako pověstná třešinka na dortu si velkou oblibu získala akce, která se díky projektu již stala tradicí. Krajinné dominanty jsou vybraný den v létě na jednu hodinu osvícené reflektory a lidé ze širokého okolí je tak mohou pozorovat i v noci. Především však spolu tyto významné orientační body díky světelným signálům znovu komunikují, stejně jako tomu bylo kdysi dávno v minulosti.

"O všechny tyto krajinné dominanty, kterých se vlastně přímo nebo nepřímo týká i společná historie, je na obou stranách hranice veliký zájem. Obecně je zájem o společné akce, které mají smysl - a to ať formou revitalizace památek nebo prohlubování vzájemných vztahů," hodnotí výsledky přeshraničních aktivit radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a předseda Svazku Domažlicko Libor Picka.

Oblíbené výletní místo - Starý Herštejn na Domažlicku

Hrad Starý Herštejn, který strážil obchodní stezku mezi Prahou a Německem, chátral již od husitských válek. Poté poskytoval útočiště loupeživým bandám. V 19. století se již jako zřícenina těšil velké oblibě výletníků, avšak v období studené války k němu byl přístup znemožněn. Stal se součástí československé protivzdušné obrany a sloužil jako pozorovací hláska.

Po znovuotevření území veřejnosti po roce 1989 jej znovu začali vyhledávat turisté z blízka i daleka a okolní obce proto uvažovaly, jak trosky hradu revitalizovat. Zřícenina se však nachází v nepřístupném území, navíc v přírodní rezervaci a sama je památkově chráněna. Proto možnosti stavebních úprav a přeměny na vyhlídkovou vížku byly jen omezené. Přesto se to díky přeshraničnímu projektu podařilo. S využitím kamenů z rozvalin byla jedna z věžiček bývalého hradu dostavěna, do ní bylo umístěno točité schodiště a na vrcholek vyhlídková plošina. V průběhu práce bylo nutné zajistit, aby nebyla žádným způsobem narušena okolní příroda, i zásah do rázu místní krajiny měl být minimální. Byla proto použita dokonce i replika středověkého jeřábu poháněného lidskou silou.

Dnes je již možné po výstupu na kopec, kde se Starý Herštejn nachází, pokračovat výše a dostat se tak na úroveň vrcholků okolních stromů. Takovou příležitost neměli naši předkové po dlouhá staletí. Novodobí návštěvníci pak navíc mohou využít přírodně upraveného parkoviště na Vranovském sedle.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les, č. 178

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Domažlicko (CZ), Horní Bavorský les (BY)
Realizace:
9/2017-8/2020
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Naturpark Ober Bayerischer Wald (BY)
Kontakt svazek Domažlicko:
BABYLON 27, 345 31 BABYLON
Další partneři projektu:
Město Waldmünchen (BY)
Obec Tiefenbach (BY)
Obec Treffelstein(BY)
Město Furth im Wald (BY)
Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. (BY)
Urlaubsland Furth im Wald Hohenbogenwinkel (BY)
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ (CZ)
Svazek Domažlicko za pomoc s předfinancováním děkuje:
Obcím Mikroregion Dobrohost
Městysu Klenčí pod Čerchovem
Obci Postřekov
Obci Nemanice

Hlavní výstupy:

  • Stavební úprava zříceniny hradu Starý Herštejn a vznik vyhlídkové plošiny (CZ)

  • Revitalizace Altenschneebergu (BY)

  • Rekonstrukce rozhledny Bayernwarte (BY)

  • Rekonstrukce rozhledny Klammerfels (BY)

  • Zajištění a renovace Drachenturm - financování z RÖFE (BY)

  • Renovace rozhledny Bleschenberg - financování z RÖFE (BY)

  • Společná turistická propagace 8 dominant (včetně českého Čerchova)

  • Společné akce (světelné instalace k aktivizaci a přeshraniční vizualizaci) 


Fotogalerie


Kde místo najdete