Čeští a němečtí studenti společně poznávají vlastní regionální dějiny 20. století

Vzdělávání a trh práce

Historie začíná u každého z nás. Kdo se zabývá společnou historií a nahlíží na dějinné události z různých perspektiv, přispívá k vzájemnému dialogu a porozumění mezi lidmi. Takovou filozofií se řídí projekt Přepni (se) na historii, ve kterém společné interaktivní poznávání památných míst česko-bavorského příhraničí mnohdy končí vznikem nových přátelství.

Passau (DE), Plzeň (CZ) - Přepni (se) na historii představuje další z řady regionálně přínosných aktivit výjimečného Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni, které přeshraniční vztahy rozvíjí již od roku 1997. A jak zdůrazňuje řešitelka projektu Tereza Vágnerová v souladu s krédem Tandemu, "na všech jeho výstupech je nejcennější to, že vznikají díky skutečně těsné spolupráci účastníků z Čech a Německa, kdy studenti univerzit, středních i základních škol se svými pedagogy pracují vždy ve smíšených skupinách."

Události spojené s koncem 2. světové války a železná opona jako témata společného vzdělávání

Lektoři projektu interaktivní formou a při využití digitálních prostředků přibližují účastníkům exkurzí a seminářů konkrétní místa a události spojené s bolestnými obdobími regionu. Studenti i vyučující českých a německých univerzit společně navštěvují památníky či zaniklé vesnice a naslouchají pamětníkům. Získané znalosti a zážitky se pak odrážejí v audiovizuálně vyprávěných příbězích, které spolu dvojjazyčně připravují a sdílí prostřednictvím webových stránek. "Když to covid znemožnil, setkávali se spolu studenti online. Na internetu jsou pak také výsledky jejich práce všem volně přístupné," doplňuje Tereza Vágnerová. Mladí lidé zapojení do projektu si této spolupráce velmi považují, a kromě nových vědomostí a zkušeností díky ní získávají i cenné kontakty a často přímo přátelství.

Studenti středních škol navrhují podoby památníků v pohraničí

Stejný přístup a metody volí partneři projektu, Univerzita v Pasově a Tandem v Plzni, i při přibližování regionálních dějin studentům středních škol. Během třídenních workshopů zúčastněné skupiny z obou stran hranice putují po vybraných památných místech. Na základě získaného poznání pak společně navrhují konkrétní způsob, jak současníkům připomínat události, které dosud spíše unikají jejich pozornosti.

Praktické nástroje v rukách zájemců o historii

Kromě didaktických materiálů pro výuku regionálních dějin česko-německý tým připravuje interaktivní online mapu vybraných pomníků či pamětních desek v pohraničí a také její tištěnou verzi. A kdo chce, může se nechat hravou formou poučit na třinácti plzeňských stanovištích s aplikací Příběhy lidí a míst - Plzeň a holocaust 

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Přepni (se) na historii: Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí"

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Okresy a regiony ze spádového území přeshraničního programu 
Realizace:
01/2020–12/2022
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Univerzita Pasov (BY)
Kontakt:
Miloslav Man
miloslav.man@uni-passau.de
+49 (0) 851 509-4853
Leopoldstraße 4, Raum 003, 94032 Passau
Další partner:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU v Plzni (CZ)
Kontakt:
Tereza Vágnerová
vagnerova@tandem-org.cz
+420 377 634 765
Riegrova 17. 306 14 Plzeň

Hlavní výstupy:

  • Blokové a celosemestrální semináře a exkurze pro studenty Západočeské univerzity a Univerzity Pasov
  • Projektové dny pro žáky a studenty ZŠ a SŠ z příhraničního regionu
  • Semináře pro pedagogy z ČR a SRN napříč všemi stupni vzdělávání
  • Multimediální materiály pro výuku regionální historie na webu projektu
  • Digitální a tištěná mapa památných míst v česko-bavorském příhraničí 

Fotogalerie