Zaniklé vesnice ožívají díky spojení starých fotografií a nových technologií

Historie, kultura a turismus

Po druhé světové válce prošla území u hranic významnou proměnou krajiny a sídel. Nemalá část místního přírodního a kulturního dědictví přitom zmizela. Projekt PhotoStruk usiluje o virtuální obnovu dřívější tváře pohraničí. Technicky vyspěle a kreativně k tomu využívá bohatého archivu Musea Ateliéru Seidel v Českém Krumlově.

České Budějovice (CZ), Deggendorf (BY) - Historické fotografie jsou důležitým zdrojem informací o vývoji historické krajiny a osídlení. Slouží také pro výzkum a ochranu památek nebo územní plánování. Mohou se rovněž, jako v tomto případě, stát nástrojem posilování společné regionální identity. Partneři projektu, Jihočeská univerzita a Technická vysoká škola Deggendorf, se ze všech těchto důvodů snaží lokalizovat a popsat na 20 tisíc archivních fotografií. A s jejich pomocí následně rekonstruovat dávno ztracené.

Fotoateliér Seidel jako unikátní okno do minulosti

Archiv musea "fotografa Šumavy" Josefa Seidela a jeho syna Františka obsahuje 140 tisíc fotografií pořízených od konce 19. století do padesátých let 20. století. Jejich snímky poskytují detailní fotodokumentaci měst, vesnic, architektury, krajiny a přírody Pošumaví, Novohradských hor a dalších míst v pohraničí. Přirozeně jejich tvorba tedy zachycovala i sídla česko-německého pohraničí, která zanikla po odsunu sudetských Němců. Jde o zcela jedinečnou sbírku, kterou není možné pominout při snaze o vizuální rekonstrukci regionu. Proto s její dosud digitalizovanou částí pracují i řešitelé projektu. Její půvab může přitom díky volně přístupné fotobance ocenit každý.

Moderními metodami k poznávání a prezentaci historie příhraničí

Zúčastnění odborníci vybrané dostupné fotografie, primárně z území Novohradských hor, lokalizovali a popsali. Jejich cílem bylo také zapojit širokou veřejnost do rozpoznávání míst, které obrázky zachycují. K tomu i slouží speciální mobilní aplikace pro interaktivní přístup ke kolekci PhotoStruk. Pátrání v naší minulosti však nekončí dokumentováním zaniklých staveb a lokalit. Pomocí pokročilých technologií vznikly vedle map hlavně 3D rekonstrukce a další modely. Ty si může zájemce prohlédnout na stránkách projektu v sekci Zaniklé vesnice

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu PHOTOSTRUK - ANALÝZA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ PRO VIRTUÁLNÍ REKONSTRUKCI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKO-BAVORSKÉM PŘÍHRANIČÍ , Č. 64

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Jihočeský kraj (CZ)
Realizace:
10/2017-09/2019
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA (CZ)
Kontakt:
BRANIŠOVSKÁ 1760
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
web: www.prf.jcu.cz/cz/
Další partneři projektu:
Technisches Hochschule Deggendorf (BY)

Hlavní výstupy:

    • Lokalizace a orientace historických fotografií z příhraničí

    • Databáze zaniklých vesnic s 3D rekonstrukcemi

    • Webový portál projektu

    • Odborné články na téma zpracování historických fotografií


Fotogalerie