Proměna potoka Rakováček v Rokycanech prospěla přírodě i místním lidem

Životní prostředí

Cesty lidí, vody a raků jsou značně odlišné a ani dnes se je nedaří vždy ideálně spojit. V parku, který vznikl v okrajové části města Rokycany, se to však díky revitalizaci potoku Rakováčku povedlo. Tento vodní ráj se stal přívětivějším domovem mnoha druhů živočichů a vyhledávaným místem pro relaxaci dětí i dospělých. Zároveň je oblast nyní schopna lépe čelit i následkům případných povodní. 

Záři 2021 - V Rakovském potoku, takzvaném "Rakováčku", žije početná populace chráněného raka kamenáče. Potok se nachází v okrajové obytné částí města Rokycany. Léta protékal rovným zpevněným korytem, jehož okolí poskytovalo minimální prostor pro rekreaci. To se změnilo rozhodnutím městského úřadu zrealizovat krajinářsky pojatou revitalizaci půlkilometrového úseku potoka.

Od rovného koryta k přírodním tůňkám

Díky spolupráci architektů, vodohospodářů a ochránců přírody se tak dnes Rakováček může opět klikatit. Je příjemným domovem ohrožených raků a na jeho toku vznikly průtočné tůně. Může se volně rozlévat do okolí a je díky tomu schopen lépe čelit následkům povodní.

Okolí potoka je upraveno pro odpočinek a hru dětí, a to způsobem blízkým přírodě. Návštěvníci vzniklého parku mohou potok přecházet, spočinout u vysazené vegetace, která se důsledně skládá z místních druhů, či s dětmi aktivně trávit čas u dřevěných herních prvků.

Park jako divoká příroda

Potok Rakováček se po revitalizaci znovu stal skutečně přírodním vodním tokem, díky němuž je udržována vláha v krajině a který poskytuje domov nejen rakům a rybám, ale například i ledňáčkům. Park, který byl kolem potoka vybudován, pak na tyto úpravy navazuje a svým rázem život v potoku nikterak neruší. Park vytvořil zčásti divoké území, které nás znovu učí, jaké je to přeskakovat přes kaluže či naboso běhat travou. Stejnou filozofii dodržují též instalované dětské prolézačky, lavičky, odpočinková místa i vybudované cesty či mostky.

Tento přírodě blízký přístup oceňují kromě zvířat a místních obyvatel také odborníci. Není proto divu, že park a revitalizovaný potok v Rokycanech získaly hned několik regionálních i celorepublikových cen. 

Po parku celý potok

Na úpravy povodňového Parku U Rakováčku, které byly dokončeny v roce 2015, navázala revitalizace celého vodního toku Rakovský potok a jeho nivy. Jednalo se o úsek v délce 417 m. od mostu na ulici Boženy Němcové, podél ulice Štáhlavská až k bývalému příjezdu ke kasárnám 

Hlavním cílem této revitalizace bylo vytvořit vhodný biotop pro populaci raka kamenáče. Původní regulované koryto z betonových tvárnic proto nahradilo koryto kamenité, které je pro raka přirozeným útočištěm a zároveň poskytuje i dobrý přístup k potoku. Aby se rakovi v novém potoku opravdu dařilo, probíhala v rámci přípravy i realizace projektu intenzivní spolupráce s astakologem (tj. odborníkem na raky) Mgr. Davidem Fischerem a dále i s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Středisko Plzeň. Rozšíření Parku u Rakováčku bylo dokončeno v říjnu 2020.

Potok rakovi na míru

Při proměně potoka bylo v první řadě důležité, aby zhotovitel úprav opustil tradiční představy o potřebě "preciznosti" provádění - geometrické pravidelnosti apod. Povrch pasů (rozčleňujících vodní proud) proto není v rovině, jednotlivé balvany vystupují nad pomyslnou (vyrovnanou) niveletu dna v různých výškách od 10 do 30 cm, a to v podélném i příčném směru. 

Nepravidelnost je zde cílem, ne "řemeslnou nedbalostí". Proto i povrchy záhozů a dna bylo nutné ponechat bez urovnání jako nepravidelné a co možná nejvíc členité, s vyčnívajícími prvky (balvany).

Park jako volnočasová oáza pro místní

Součástí obnovy potoka a jeho okolí byly dále i nové cesty, lávky, zajímavé dřevěné prvky k posezení či hrám dětí, lavičky či ohniště s posezením, aby se prostor stal co nejpříjemnějším místem pro trávení volného času obyvatel města Rokycan. 

Lokalita:
Ulice Šťáhlavská, město Rokycany
Realizace:
09/2014 – 10/2015
Financování:
Město Rokycany, Dotace OPŽP
Realizátor a provozovatel:
Město Rokycany
Kontakt:
adresa: Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
e-mail: gsimova@rokycany.cz
web: www.rokycany.cz
Odborná ocenění:
Adapterra Awards 2020, vítěz
Stavba roku 2016, MMR ČR
Stavba roku Plzeňského kraje 2015

Fotogalerie

Za použití fotografií děkujeme: "Adapterra Awards, Vojta Herout"


Kde místo najdete