Naše projekty

Recyklace výrobků domácího chlazení

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) se po zhodnocení potřeb obcí v oblasti nakládání s odpady rozhodlo zajistit v rámci výzvy OPŽP realizovat investiční projekt ve vybraných členských obcích a městech Plzeňského kraje. 

Program rozvoje cestovního ruchu

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) se po zhodnocení potřeb obcí v oblasti nakládání s odpady rozhodlo zajistit v rámci výzvy OPŽP realizovat investiční projekt ve vybraných členských obcích a městech Plzeňského kraje. 

Židovská cesta v Čechách

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) se po zhodnocení potřeb obcí v oblasti nakládání s odpady rozhodlo zajistit v rámci výzvy OPŽP realizovat investiční projekt ve vybraných členských obcích a městech Plzeňského kraje. 

Výstavba sběrných dvorů odpadů

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) se po zhodnocení potřeb obcí v oblasti nakládání s odpady rozhodlo zajistit v rámci výzvy OPŽP realizovat investiční projekt ve vybraných členských obcích a městech Plzeňského kraje.