Zaniklá ves Lučina - Grafenried na Domažlicku se opět probouzí k životu

Kultura a turismus

Jsou místa, kde vnímáme stopy naší minulosti mnohem intenzivněji a která nám zároveň nabízí možnost se z ní poučit. Jedním takovým je Grafenried. Dnes již neexistuje, stejně jako mnoho jiných zaniklých vesnic v českých příhraničních kopcích. Je však jednou z mála, která znovu ožívá, a to i přesto, že ji již dávno pohltila příroda. Díky dlouhodobé píli rodáků, dobrovolníků a lidí z okolních obcí zde totiž vzniká místo se silnou atmosférou. Odhaluje naši společnou historii, ale vyzývá i ke smíření a vzájemnému porozumění.

Nemanice (CZ) - První zmínky o Grafenriedu pochází již z 13. století. Jednalo se o zcela typickou bavorskou vesnicí, která však ležela v těsné blízkosti sousední země. V polovině 18. století došlo k zásadní úpravě česko-bavorské hranice, kdy byla severní část obce připojena k Čechám. Jižní část, takzvaný Untergrafenried, zůstala Německu, kde dodnes prosperuje jako každá jiná z okolních obcí.

Z Grafenriedu se stává Lučina

Po první světové válce žilo v Grafenriedu podle sčítání téměř 250 obyvatel, z toho pouze 14 Čechů. Jakožto osudný se v místní historii zapsal rok 1946, kdy byli němečtí obyvatelé vysídleni za hranice. Byli internováni v uprchlickém táboře ve Furth im Waldu nebo přebývali u příbuzných v okolních německých vesnicích. Jejich bývalý domov dostal i nové české jméno, a to Lučina.

Obec však brzy doplatila i na svou polohu v těsné blízkosti vznikající železné opony. Ocitla se v nepřístupném pásmu, kam byl vstup zcela zakázán, a sloužila jako zázemí pohraničníkům. I ti ji však v 60. letech opustili a chátrající stavby pomalu zcela pohltila příroda.

Druhý život zaniklé vesnice

Po znovuotevření hranic do místa přicházeli potomci německých rodáků, historici a další dobrovolníci, kterým Lučina učarovala. Sami, bez nároků na honorář, začali vykopávat základy bývalé vesnice. První byly odkryty zdi bývalého kostela svatého Jiří. Tím však nadšenci neskončili a pokračovali dál. "Nejvíce se o odhalení pozůstatků zasloužili Zdeněk Procházka a Helmut Roith, jehož babička pocházela z nedaleké vesnice. Oba zde strávili spoustu času. Nejdříve pan Procházka vykopal kostel, následně spolupracovali na odkrytí fary a pivovaru. V mnoho aktivit v minulosti dokonce z vlastních zdrojů financovali i sami místní rodáci," zmiňuje Zuzana Langpaulová ze Svazku Domažlicko. V kulisách trosek bývalé vísky tak postupně začal vznikat prostor pro setkávání a konání česko-bavorských poutí. Grafenried se stal pietním místem zhmotňujícím motto "Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat".

"Brzy jsme ale byli postaveni před problém, jak dál. Jak odhalené základy stavebně zajistit, postarat se o bezpečí návštěvníků, a především celé místo prezentovat. Proto jsme se ve spolupráci s bavorskými obcemi a Nemanicemi, do jejichž katastru dnes Lučina patří, rozhodli v rámci přeshraničního projektu připravit koncepci a podle ní pokračovat v pracích," vysvětluje Zuzana Langpaulová.

Díky této přeshraniční iniciativě tak v Lučině vznikla naučná stezka, která na panelech představuje historii každého ze zmizelých domů. Na místo před kostelem se vrátila socha svatého Jana Nepomuckého, která je replikou té původní. Byly zpracovány stavební studie, které doporučily, jak odhalené základy staveb co nejlépe konzervovat. Bývalý pivovar získal zastřešení a vznikla zde drobná expozice, která představuje historii místa, vykopané předměty i trojrozměrný model obce z doby před odsunem německých obyvatel. Lučina se tak znovu probudila. Ve svém novém životě vypráví příběhy, na které by se nemělo zapomenout. Na příběhy o smutku, zkáze, ale i smíření a síle lidské vůle. "Jedná se o velmi zdařilý přeshraniční projekt a určitě bude ku prospěchu celého příhraničního regionu, kdyby se na podobných aktivitách pokračovalo i v dalších zaniklých obcích," shrnuje radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a předseda Svazku Domažlicko Libor Picka.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Naučná stezka Lučina - skanzen odhalené minulosti", č. 168

Poděkování patří místní rodákům, kteří mnohé akce při obnově Lučiny financovali z vlastních prostředků.  

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Lučina - Nemanice (CZ)
Realizace:
9/2017-8/2020
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko (CZ)
Kontakt:
BABYLON 27, 345 31 BABYLON
web: www.svazekdomazlicko.cz/
Partner projektu:
Aktionsbündnis Čerchov plus GbR (BY)
Asociovaní partneři projektu:
Obec Nemanice
Naturpark Oberer Bayerischer Wald

Hlavní výstupy:

  • Nálezová dokumentace všech již odkrytých staveb a návrhy opatření

  • Studie pro celkové zajištění základů staveb a vlastní stavební práce

  • Odborné zajištění nalezených předmětů

  • Elektronický 3D model bývalé vsi, navržení přístupových tras a značení stezky

  • Zastřešení části bývalého pivovaru (zajištění pozůstatků, zázemí pro návštěvníky a výklad místa)

  • Replika sochy sv. Jana Nepomuckého a její instalace na zachovaný původní podstavec

  • Zpracování a instalace informačních cedulek o místních stavbách

  • Přeshraniční propagace a setkávání studentů. 


Fotogalerie