Přeshraniční konference „Udržitelný rozvoj obcí“

20.07.2022

Ve středu 27.7. 2022 se v Klatovech uskuteční přeshraniční konference "Udržitelný rozvoj obcí" Akce je určena pro neziskový a veřejný sektor z česko-bavorského pohraničí.

Cílem konference je seznámit se se zajímavými řešeními v těchto tématech:

 • demografie venkovských oblastí
 • komunitní život v obcích
 • chytrá řešení a moderní systémy v činnosti samospráv

V rámci akce bude možnost diskuse s odborníky, ale i síťování, navázání kontaktů pro další spolupráci a výměnu zkušeností.

Konferenci pořádá Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn, a to v rámci projektu "SAMOSPRÁVY V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH" spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu, č. Cíl EÚS/DF/SU/12/02

KONTAKTNÍ OSOBA: Pavel Hruška, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, hruska@rra-pk.cz, +420 602 303 710,

Podrobný program:

 • 8:30 - 9:00 Prezence účastníků
 • 9:00 - 9:15 Zahájení konference, přivítání hostů
 • 9:15 - 10:00 I. blok - komunitní život v obcích
 • 10:00 - 10:15 Přestávka, Občerstvení
 • 10:15 - 11:30 II. blok - demografie venkovských oblastí
 • 11:30 - 11:40 Přestávka, Občerstvení
 • 11:40 - 12:30 III. blok - moderní systémy v činnosti samospráv a chytrá řešení
 • 12:30 - 13:30 Oběd
 • 13:30 - 15:00 Diskuse s prezentujícími a účastníky

JAZYK: čeština, němčina

Pro účastníky je zajištěno zdarma občerstvení a překladatel