Pozvánka na XXV. volební sněm SMOPK

21.02.2023

V pondělí 27. února 2023 od 10:00 hodin se ve sněmovním sále radnice města Plzně uskuteční volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Na tomto volebním sněmu budou představeny priority SMOPK pro nadcházející období a budou zvoleny nové orgány Sdružení na další volební období (4 roky).

Součástí programu bude dále prezentace témat, která vzešla z nominačních setkání a budou nastíněny scénáře možných řešení. Účastníci dostanou také příležitost navrhnout vlastní náměty na činnost Sdružení pro příští období.

Oficiální pozvánku od předsedy SMOPK p. Salvetra si můžete stáhnout níže.