Techniku malby svatých obrázků na sklo do Kvildy přinesli umělci z Bavorska

Kultura a turismus

V centru šumavské Kvildy můžete v budově radnice navštívit zcela unikátní expozici. Sálá z ní poklidná atmosféra tradiční venkovské světnice z 19. století, ve které v růžku visí barevné obrázky svatých. Oblíbené suvenýry z náboženských poutí vznikaly technikou podmalby na skle, která se ve své době v česko-bavorském pohraničí velmi rozšířila. Region totiž splňoval tři základní předpoklady rozvinutí tohoto řemesla - dostatek skla, dřeva na rámování, a především šikovné ruce.

Kvilda (CZ), Hohenau (BY) - Produkce lidových obrázků podmalovávaných na skle proslavila v 19. století Kvildu a její okolí v celé habsburské říši. Technika umožňovala i využití předpřipravených šablon, díky čemuž mohl rychleji vznikat větší počet obrázků. Na papír s předkreslenými hlavními obrysy výsledného výjevu se položila skleněná tabulka. Na ni se malovalo běžnými temperovými či olejovými barvami. Začalo se hlavními a jemnějšími konturami, poté se nanášely menší plochy barev. Až na závěr se celý obrázek zakryl obvykle jednolitým nátěrem pozadí. Následně se destička obrátila skleněnou nepomalovanou stranou vzhůru a zarámovala. Výsledný výjev tak byl nakonec osově obrácený, než jak jej umělec maloval.

Přesun do Čech byl pro bavorské mistry moudrým rozhodnutím

Malbu obrázků na české straně hranice zavedla jedna jediná širší rodina, jejíž členové přišli z okolí Kreuzbergu. Dílnu otevřeli v technických prostorách bývalého hostince, ve kterém dnes naproti kostelu sídlí informační centrum Národního parku Šumava. "Jejich rozhodnutí odejít z Bavorska a začít pracovat v Čechách bylo vlastně velmi praktické. Zaprvé zde byly k dispozici levné skleněné tabulky. V místních sklárnách se totiž vyrábělo sklo do oken a kazové výrobky by jiné užití nenašly. Zadruhé se tak malíři vyhnuli placení cla na česko-bavorské hranici," vysvětluje průvodkyně muzea v Kvildě Iveta Toušková.

Na skutečnost, že se tomuto barevnému tradičnímu řemeslu nevěnuje podrobněji žádné z českých muzeí, se v Kvildě rozhodli reagovat velkoryse. "V rámci přeshraničního projektu byla postavená dvoupatrová budova přímo navazující na obecní úřad, v němž byla již dříve instalovaná expozice o historii našeho regionu. V nové budově v přízemí vznikly výtvarně-řemeslné dílny, v patře byla odborným kurátorem vytvořená zcela nová výstava zaměřená právě jen na podmalbu na skle," popisuje starosta Kvildy Václav Vostradovský. Exponáty do nové výstavy zapůjčila blízká muzea. Sbírka je však složena především z historických obrázků pocházejících z Kvildy a okolí, které obec odkoupila přímo od českých i bavorských vlastníků.

Unikátní muzea jsou propojena cestou, po které v minulosti kráčeli i obchodníci s obrázky

V německé obci Hohenau, z jehož okolí kvildští mistři podmalby na skle často pocházeli, vznikla v rámci projektu taktéž nová stálá výstava, a to v budově bývalé školy. Vedle ukázek regionální tvorby vysvětluje také význam využívaných náboženských motivů, které vychází většinou právě ze specifického prostředí česko-bavorského příhraničí. "Obě výstavy se tak vhodně doplňují. V Německu se dozvíte hodně o vzniku podmaleb, u nás se zaměřujeme na obchod a rozšíření techniky v Čechách. Snažíme se tím mimo jiné ukázat, že Kvilda je nejen turistickým cílem, ale i centrem kultury," vysvětluje důvod vzniku muzea starosta Kvildy Václav Vostradovský.

Pěší turisté pak mohou lokality, které jsou s podmalbou na skle spjaté, navštívit snadno i díky nové naučné stezce. Ta, stejně jako trasa dřívějších prodejců svatých obrázků, vede z Bavorského města Schönbrunn am Lusen do Kvildy přes Bučinu. Stezka je doplněna detailnějšími informacemi v češtině i němčině díky QR kódům..

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu ":Odkaz podmaleb na skle" č. 170

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Kvilda, Hohenau
Realizace:
7/2017 - 12/2021
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Obec Kvilda (CZ)
Kontakt:
- KVILDA 17, 384 93 KVILDA, ČESKÁ REPUBLIKA
web: www.sumava.net/oukvilda/
Další partneři projektu:
Obec Hohenau (BY)

Hlavní výstupy:

  • Budova s novou expozicí a řemeslnými dílnami v Kvildě

  • Nová expozice v Hohenau

  • Speciální výukové a propagační akce pro širší veřejnost

  • Česko-bavorská naučná stezka propojující obě lokality

  • Společný marketing specifického lidového fenomén


Fotogalerie