Jednání vrcholného orgánu Sdružení– Sněmu

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych Vás informoval, že v souladu se stanovami Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK), plánujeme v listopadu 2021 jednání vrcholného orgánu Sdružení – Sněmu.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci zatím plánujeme provedení sněmu prezenční formou. Pokud se podmínky změní, budeme zvažovat alternativní řešení (např. on-line setkání či kombinaci prezenční a dálkové formy, případně zrušení).

Bližší program a pozvánku obdržíte následně.

Chtěl bych Vás tedy požádat o rezervaci termínu ve Vašich kalendářích na den 19.11.2021 od 9,00 hodin. Sněm plánujeme uskutečnit v prostorách rekonstruovaného refektáře v Klatovech.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Salvetr
předseda SMOPK