Devatenácté století pohledem regionálních novin - i to je Česko-bavorská knihovna

Kultura a turismus

Přeshraniční spolupráce může mít mnoho podob. Nejen univerzitní studenti a badatelé jistě ocení propojení Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Státní knihovny v Řezně. Přináší větší pohodlí při vyhledávání potřebných textů ve fondech na obou stranách hranic a vybrané materiály zpřístupňuje v digitalizované podobě. Obě respektované instituce tím usnadňují výzkum společné historie příhraničí.

Plzeň (CZ), Regensburg (BY)  - Partneři projektu se rozhodli napravit stav, kdy navzdory mnohým společným zájmům prakticky neexistovala přeshraniční spolupráce mezi regionálními knihovnami. Dohodli se proto tuto situaci změnit a vyjít vstříc potřebám výzkumných institucí zejména Plzeňského kraje a Horní Falce. Výsledky jednak posilují vzdělávací sektor v Česku i Německu a také přispívají k posílení společné identity i zájmu o příhraniční dějiny. Zároveň ukazují cestu dalšímu rozvoji přeshraničních knihovních služeb.

Online Česko-bavorská knihovna

Dvojjazyčné stránky nabízejí zájemcům hlavní výsledky vzájemného propojení knižních i periodických fondů. Především zde mohou vyhledávat v katalozích obou knihoven úplně stejně, jak jsou zvyklí. Vedle toho mají možnost snadno provádět rešerši historických novin nebo si přímo prohlížet ty dosud digitalizované.

Snadnější cesta k poznávání lokálních dějin

Tisk na obou stranách hranic se přirozeně zabýval i nadregionálními tématy. Stále však zůstává neocenitelným zdrojem informací o dobovém životě mimo hlavní centra. Pod záložkou "témata" v Česko-bavorské knihovně výzkumník nalezne rozcestník pro rešerši německojazyčných novin vydávaných v Plzni mezi roky 1847-1945 a novin i s přílohami publikovaných v Horní Falci od poloviny 17. století do roku 1945. Dále jej může potěšit rozrůstající se soubor již digitalizovaných a volně přístupných starých tisků, jako byly mezi jinými třeba Pilsner Reform či Pilsner Tagblatt.  

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)"

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Plzeňský kraj, Horní Falc
Realizace:
2019-2021
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Státní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (CZ)
Kontakt:
Mgr. Daniel Bechný (reditel@svkpk.cz) +420 377 226 482 Smetanovy sady 2 301 00, Plzeň
Partner projektu:
Staatliche Bibliothek Regensburg (BY) www.staatliche-bibliothek-regensburg.de/)

Hlavní výstupy:

  • Koordinovaná spolupráce mezi SVK PK a SBR

  • Propojení katalogů obou knihoven

  • Vytvoření digitalizačního programu dokumentů s přeshraniční tematikou

  • Webové stránky Česko-bavorská knihovna 


Fotogalerie


Kde místo najdete