Božkovský ostrov nabízí přírodu, sport i spoustu dětské radosti

Rozvoj kraje, měst a obcí / Životní prostředí

Druhý městský plzeňský obvod si při obnově sportovně rekreačního areálu u řeky Úslavy stanovil vysoké cíle. A při jejich plnění jednoznačně uspěl. Ve spolupráci s místními partnery se mu podařilo vytvořit přírodní prostor, kde svůj volný čas hojně tráví rodiny s dětmi, senioři i aktivní sportovci. Vyhlášeným je pak především nově vybudovaný potůček, který díky vodním herním prvkům milují hlavně děti.

Plzeň, okres Plzeň-město (PK)  Plzeňská městská část Slovany se může chlubit unikátním sportovně rekreačním venkovním areálem s parkem. Areál se nachází v části Božkov na ostrově, který přirozeně tvoří řeka Úslava s bývalým mlýnským náhonem. Za posledních deset let zde byla vedle stávajících hřišť a tělocvičny postupně vystavěna in-line dráha, cyklostezka i pěší trasy. Ty jsou vybavené lavičkami a doplněné o cvičební stroje. Celý areál je díky nové lávce dobře dostupný z přilehlých vilových čtvrtí.

Voda pro děti, živočichy i rostliny

V areálu však hraje prim především voda. Mlýnský náhon byl vyčištěn a s řekou spojen nově vybudovaným přírodním meandrujícím korytem se stále tekoucí vodou. Jedná se o takzvaný průleh, který plní hned několik funkcí: podílí se na protipovodňové ochraně, usnadňuje migraci ryb a dalších vodních živočichů a díky přírodním tůňkám vytváří zázemí bahenním rostlinám.

Oblíbeným cílem návštěvníků, především těch nejmenších, se však stala hlavně jeho střední část. V ní je z lomového kamene vytvořen umělý ostrov se sestavou šroubů, po jejichž roztočení mohou děti přečerpávat vodu do různorodých korýtek. Dětské hře jsou samozřejmě určené též vodní mlýnky. Rodičům pak pohyb kolem průlehu usnadňují kamenné šlapáky, díky nímž mohou zdolat koryto suchou nohou.

Na ostrov za sportem i kulturou

Rozvoj ostrova pokračuje i v posledních letech, kdy zde byly instalovány panely s informacemi o ptačích obyvatelích parku. Dále byla kompletně zrekonstruována tělocvična a pro návštěvníky bylo otevřeno občerstvení. Areál s tělocvičnou v současnosti vyhledávají stoupenci mnoha rozmanitých sportů Díky cyklostezce kolem řeky Úslavy bude navíc Božkovský ostrov brzy propojen až s Brdy. Na ostrově se pravidelně konají i jarmarky, různorodé slavnosti či hudební festivaly. Božkovský sportovně relaxační areál se zkrátka za krátkou dobu stal i přirozeným centrem společenského života této části Plzně. 

Lokalita:
Božkovský ostrov, Slovany, Plzeň
Realizace:
soustavně od roku 2011 , vodní průleh 2014-2015
Financování:
Rozpočet Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany + Dotace IROP, program a fond životního prostředí
Realizátor:
Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Kontakt:
adresa: ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 - SLOVANY, KOTEROVSKÁ TŘ. 83, 326 00 PLZEŇ
web: umo2.plzen.eu/

Fotogalerie


Kde místo najdete