Barokem se v Čechách i v Bavorsku bavili malí i velcí návštěvníci

Kultura a turismus

Období baroka znamenalo pro středoevropskou kulturu velký krok vpřed. V tomto stylu vznikaly či byly přestavovány kostely, kláštery a zámky. Většina z nich dodnes patří v západních Čechách a bavorském příhraničí mezi nejvyhledávanější turistické cíle. O tom, že éra baroka nedala našim regionům pouze architekturu, ale i hudební, divadelní či dokonce kuchařské klenoty, se mohli v minulých letech přesvědčit návštěvníci mnohých kulturních akcí.

Schönsee (BY), Plzeň (CZ) Načančané dámy v bílých parukách, zdobené zámky, zlaté dekorace a buclatí andělíčci na obrazech či oltářích. Tak si většinou představujeme hlavní znaky barokní kultury. Přestože období po roce 1620 bývá v Čechách nazýváno obdobím temna, pestrá výtvarná a architektonická díla té doby takto rozhodně nepůsobí. A ačkoliv jsou v jednotlivých regionech znatelná určitá specifika, byl to také čas sdílení, kdy umělci nezřídka působili na obou stranách hranice.

Barokní památky jsou základem turistické nabídky na obou stranách hranice

Západní Čechy tématem baroka žily již v minulých letech. Česko-bavorský projekt však přinesl nové aktivity, a hlavně přeshraniční dimenzi. Za pomoci kunsthistoriků a místních znalců vznikla databáze památek na obou stranách hranice, která vytvořila základ jak putovní výstavy, tak i prezentace barokních staveb na specializovaných webových stránkách. O těchto slavnějších i méně známých architektonických perlách byla zpracována série magazínů. Především však ožily díky koncertům a přednáškám nebo velmi oblíbeným celodenním slavnostem s dobovou hudbou, divadlem či ochutnávkou jídla.

Propojení barokního světa s moderními technologiemi

Zřejmě největší odezvy ze strany veřejnosti se dočkala interaktivní výstava Za barokem, která vznikla v Depu2015 v Plzni. Nejednalo se o klasickou přehlídku historických muzejních exponátů, které si návštěvníci prohlížejí ve skleněných vitrínách. Naopak, zde bylo dotýkání nejen dovoleno, tvoření vlastníma rukama bylo klíčem k výslednému zážitku z celé akce. Jejím cílem bylo prostřednictvím hry a vjemů motivovat malé i velké, aby se vydali poznávat barokní památky regionu. Novátorským způsobem se zde propojila klasická barokní díla a moderní audiovizuální a digitální nástroje, jako je multimediální mapping nebo 3D realita. Jedinečnou zkušenost nabídl především takzvaný Kladrubský archifon, tedy instalace propojující zvuky a vizuální projekci na kopii kladrubského oltáře, kterou ovládali samotní návštěvníci. Po Plzni byla výstava představená také v bavorském Theuernu či v českém Písku.

Další interaktivní výstavu, která vznikla díky přeshraniční spolupráci, je možné navštívit v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Jedná se tentokrát o stálou expozici, která s pomocí moderních technologií vysvětluje menším návštěvníkům někdy složitější témata. "Snažíme se poukázat na prvky, které jsou pro baroko v našem regionu typické, ale třeba i vyvracet některé mýty. Například ukazujeme, že klasické zdobené oltáře ne vždy byly malovány zlatou barvou, jak si dnes často myslíme," vysvětluje ředitelka Centra Bavaria Bohemia Veronika Hoffinger. I zde je dovoleno na vše sahat a prozkoumat. Kromě interaktivní mapy a audionahrávek návštěvníky zaujme především kombinace hry a prezentace faktů. "Jsme pro veřejnost otevření každý den. Dětem i dospělým samozřejmě nabízíme i komentovanou prohlídku, na tu je ale lepší objednat se předem," uzavírá Veronika Hoffinger. 

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Barokní region Čechy Bavorsko", č. 163

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Horní Falc (DE), Plzeňský kraj (CZ)
Realizace:
10/2017-3/2021
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
Bavaria Bohemia e. V. (BY)
Kontakt:
FREYUNG 1, 92539 SCHÖNSEE, NĚMECKO
web: www.bbkult.net/
Další partneři:
Plzeň 2015, zapsaný ústav (CZ)
KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch (CZ)

Hlavní výstupy:

  • Prezentace barokních památek na internetových platformách

  • Magazín Barokního regiony Čechy Bavorsko

  • Interaktivní multimediální výstavy "Za barokem"

  • Putovní výstava o barokních skvostech

  • Kulturní a vzdělávací akce 


Fotogalerie