Příhraniční hory lákají do přírody sportovně založené turisty v jakémkoli ročním období

Kultura a turismus

Území mezi Čerchovem v Českém lese (1 042 m) a německými vrcholky Gibacht (934 m) a Hohenbogen (1 079 m) je přírodně velmi hodnotné. Turisté jej navštěvují kvůli klidnému prostředí, hlubokým lesům a výhledům. V zimě se stává rájem běžkařů. Města, v jejichž blízkosti se tento hornatý prostor nachází - Furth im Wald, Waldmünchen a Domažlice - se jej snaží nejen chránit, ale i smysluplně rozvíjet. Vsadila proto na takzvané "severské sporty", které lákají sportovce do přírody po celý rok.

Furth im Wald a Waldmünchen (BY), Domažlicko (CZ) - Vytipovat vhodné trasy pro různé turistické sporty šetrné k přírodě, napojit je na cesty z druhé strany hranice a celkově zlepšit služby pro turisty. To bylo cílem česko-bavorského projektu s názvem Aktivně v přírodě. Vznikly díky němu nové okruhy pro milovníky sněžnic, zimní turistiky a chůze s hůlkami, takzvané "nordic walking". Jedná se o volnočasové aktivity, které nezpůsobují mechanické poškození přírodního prostředí ani nevyžadují zásahy hyzdící místní krajinu. Proto v takto přírodně hodnotném území pochopitelně hrají prim.

Hlavní místní kratochvílí je však především běh na lyžích. V Česku i Bavorsku proto vylepšili a navzájem propojili běžkařské trasy s jednotným značením a informačními panely. Následně partneři společně usilovali o certifikaci u Německého lyžařského svazu (DSV) a uspěli. Kromě kvalitního značení a údržby se tak zavázali pravidelně poskytovat aktualizované informace o stavu tras prostřednictvím specializovaného celoněmeckého portálu DSV. Vzhledem k tomu, že se region Českého a Horního Bavorského lesa stal naprosto první certifikovanou přeshraniční oblastí, muselo být prostředí tohoto portálu přeloženo i do češtiny. Zajímavostí jistě je i skutečnost, že za účelem dlouhodobé péče o trasy a organizování speciálních akcí vzniklo nové přeshraniční občanské sdružení právnických osob i jednotlivců.

Dalším přínosným výstupem projektu se stala rozvojová studie pro oblast Čerchova, Malinové hory a Sádek, která navrhla, jak s tímto přírodně velmi citlivým územím dále zacházet. Je výsledkem konsensu zástupců ochrany přírody, obcí s jejich rozvojovými plány a majitelů pozemků i zájmových sdružení. Demolice nevhodných chátrajících objektů na vrcholu Čerchova v roce 2021 je pak již realizací strategických plánů navržených touto studií.

K propagaci území jakožto ucelené přeshraniční destinace byly zpracovány tištěné propagační materiály i vlastní webové stránky. Přirozeným završením snahy o zajištění kompletních služeb pro návštěvníky je vznik turistického centra v obci Unterhütte. Výstavba nové budovy s parkovištěm, toaletami, technickým zázemím pro sněhové rolby, a především celoročně přístupnou expozicí o místní přírodě byla financována z jiných než projektových zdrojů. Díky ní však území získalo prostor, který se stal jakýmsi protějškem Muzea Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, s nímž společně fungují jako brány do místních hor.

Takto koncepčně připravené rozvojové aktivity v daném území je možné podnikat především díky fungujícímu přeshraničnímu "Akčnímu spolku Čerchov", který byl založen již v roce 2003 a aktuálně svou činností pokrývá území s více než 70 tisíci obyvateli.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Akční spolek Čerchov plus: "Přeshraniční region Gibacht/Čerchov - aktivně v přírodě", č. 106"

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Furth im Wald, Waldmünchen (BY), Domažlicko (CZ)
Realizace:
9/2016-8/2019
Financování:
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
Vedoucí partner:
MĚSTO FURTH IM WALD (BY)
Kontakt: SCHLOSSPLATZ 1, 93437 FURTH IM WALD, NĚMECKO
web: www.furth.de/
Další partneři:
město Waldmünchen (BY)
Správa přírodního parku Horní Bavorský les (Naturpark Oberer Bayerischer Wald) (BY)
turistické sdružení Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e.V (BY)
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ (CZ)
Město Domažlice (CZ)

Hlavní výstupy:

  • Vytipování vhodných přeshraničních běžkařských tras a jejich vyznačení 
  • Certifikace systému běžkařských tras Německým lyžařským svazem (DSV)
  • Zajištění informovanosti o stavu tras na www.loipenportal.de
  • Vytipování a vyznačení tras pro další "severské sporty" - sněžnice, zimní turistika, nordic walking
  • Vybavení výchozích míst informačními cedulemi s mapou
  • Brožury a specializované webové stránky pro propagaci území v němčině i češtině
  • Vzdělávací školení pro celoroční provoz turistických služeb pro spádové obce a sdružení
  • Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek
  • Založení přeshraničního spolku pro zajištění kvality nabízených služeb a pořádání sportovních i volnočasových aktivit
  • Vybudování centra pro turisty v německé Althütte s expozicí o přírodě a zajištění parkovacích ploch (jako doplněk k tomuto projektu) 

Fotogalerie