Účetní konsolidace

13.12.2022

Účetní konsolidace státu - aktuální podíl za rok 2022 činí 0,53% z celkového počtu 188 obcí.

Sdružení měst a obcí sdružuje 188 obcí. Podíl jedné členské obce ve Sdružení dle požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,53 %.

Výpočet: 1:188 x 100 = 0,5312, zaokrouhleno 0,53 %.

IČ:69972061

Název účetní jednotky: Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje