Partnerem sdružení je:

Setkání ministra zemědělství se zástupci SMOPK

Ministr zemědělství pan Ing. Marian Jurečka se při své návštěvě Plzeňského kraje setkal ze zástupci Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Setkání proběhlo 7.5.2015 na půdě RRA PK. Členové správního výboru diskutovali s panem ministrem otázky financování Programu rozvoje venkova, problematiku převodu pozemků státního statku Jeneč, Státního pozemkového úřadu a komplexních pozemkových úprav. Věcná diskuse se vedla i o vodním hospodářství a to jak v oblasti čištění odpadních vod, zásobování pitnou vodou, tak i situace ohledně protipovodňových opatření. V neposlední řadě byly zmíněny i otázky eroze a využití organických materiálů na zemědělské půdě.

Pan ministr přivítal zájem zástupců obcí o využívání národních dotačních programů a přislíbil, že ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace budou aktivně spolupracovat se zástupci měst a obcí pro rozvoj našeho regionu. Na závěr návštěvy poděkoval předseda Sdružení panu Jurečkovi za jeho návštěvu a za to že se setkává přímo v regionu se zástupci obcí a má snahu řešit problémy venkovských oblastí. Po ukončení následovala malá tisková konference se zástupci médií.

ČT1 zpravodajství Události v regionech 11.5.2015 – Pozemky Státního statku Jeneč připadnou obcím 

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS