Partnerem sdružení je:

Zhodnocení seminářů k Novému občanskému zákoníku pro obce

V průběhu měsíců únor – duben proběhly 3 semináře pro obce, které připravilo Sdružení ve spolupráci s RRA PK. Semináře si kladly za cíl ve srozumitelné a zkrácené podobě poskytnout účastníkům přehled o nejdůležitějších změnách soukromého práva. To vše v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ).
Semináře byly děleny na dvě části, obecnou a praktickou. V obecné části se účastníci seznámili s principy jednotlivých ustanovení a jejich dopady na praxi. V praktických částech byly probírány jednotlivé problematiky s uvedením příkladů z praxe.

Témata obecných částí byla rozčleněna do několika oblastí • Obecné pojmy • Obec a smluvní vztahy • Obec a její majetek • Obec jako zakladatel právnických osob • Povinnosti obce v souvislostí s přijetím NOZ

Další témata, která vždy následovala po obecných částech byla • Co může zastupitel a co úřad • Hospodaření s majetkem obce • Životní prostředí v obci

Seminářů se celkem zúčastnilo 139 osob. Hlavní lektorkou obecné části byla JUDr. Miloslava Wipplingerová,Ph­.D.,LL.A., které bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat.

Z dotazníků, které účastníci vyplňovali, vyplynulo, že semináře byly připraveny na velmi dobré úrovni jak lektorské, tak organizační. Účastníci je hodnotili jako přínosné a zejména oceňovali možnost výměny zatím získaných zkušeností z praxe.

Stručný výtah průřezu NOZ zpracovaný lektorkou kurzů

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS