Partnerem sdružení je:

Pozvánka na seminář "Co může zastupitel a co úřad?“dne 10.4. 2014 od 9:00 – 12:00 proběhne seminář „ Co může zastupitel a co úřad?“, který bude lektorovat JUDr. Miloslava WIPPLINGEROVÁ, Ph.D., LL.A., z katedry občanského práva na ZČU v Plzni

17.4.2014 od 14:00 –17:00 proběhne druhá část tohoto semináře – lektor Bc. Václav Kybic, tajemník MÚ Blovice

Oba semináře se uskuteční v zasedací místnosti, Riegrova1, Plzeň, 3.patro.

¨

Pozvánka na seminář
Závazná přihláška

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS