Partnerem sdružení je:

Zasedání Správního výboru SMOPK s poslanci a senátory Plzeňského kraje

Již se stalo tradicí, že každoročně probíhá setkání členů Správního výboru SMOPK s poslanci a senátory Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj.

Letošní se uskutečnilo dne 24. února 2014 v Plzni. Zákonodárci byli seznámeni s činností Sdružení za uplynulé období a zároveň jim byly nastíněny některé problémy, které trápí obce v celém Plzeňském kraji. Patří mezi ně převody státního majetku na obce, kontroly zaměřené na čerpání dotací a z nich vycházející sankce či problematika vojenského újezdu Brdy.

Nad uvedenými tématy proběhla věcná diskuze a zákonodárci přislíbili pomoc s řešením při projednávání ať již ve výborech či přímo ve Sněmovně nebo Senátu. Všichni zúčastnění se shodli, že diskuse na úrovni obcí či regionu tak jak ji prosazuje Sdružení, není limitována rozdělením dle politických stran, ale prospěchem všech obcí. Na závěr se obě strany shodly na potřebě dalšího setkávání a výměny informací.

 

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS