Partnerem sdružení je:

Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem Sdružení je sněm Sdružení, kde je každá členská obec zastoupena jedním zástupcem a v rámci hlasování disponuje jedním hlasem. Sněm Sdružení se schází minimálně jednou za kalendářní rok.

Výkonným orgánem Sdružení je patnáctičlenný správní výbor, do kterého jsou nominováni vždy dva zástupci členských obcí z jednoho okresu (Plzeňský kraj je členěn do sedmi okresních územních celků). Patnáctým členem výboru je čestný předseda Sdružení, kterým je vždy primátor statutárního města Plzně. V čele správního výboru je předseda Sdružení a tři místopředsedové, kteří jsou voleni členy správního výboru. Spolu s čestným předsedou tvoří předsednictvo správního výboru.

Kontrolním orgánem Sdružení je kontrolní komise, která kontroluje hospodaření Sdružení a stejně tak činnost jeho orgánů ve vztahu k vnitřním normám Sdružení a obecně závazným předpisům. Kontrolní komise je sedmičlenná, členské obce každého okresu nominují do komise vždy jednoho člena. V čele komise je předseda komise, kterého volí členové komise.

Funkční období orgánů Sdružení je čtyřleté, dle stanov musí být nejdéle do šesti kalendářních měsíců ode dne konání komunálních voleb provedena volba nových orgánů Sdružení.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 00 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS