Partnerem sdružení je:

Informativní zpráva pro obce, které využívaly dotace Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů - Nařízení Vlády ČR ze dne 3.7.2013

Vážená paní starostko, pane starosto
dovoluji si Vás touto cestou upozornit, že Vláda ČR na svém jednání dne 3.7.2013 schválila změny pravidel v oblasti používání prostředků Státního fondu rozvoje bydlení určených na výstavbu nájemních bytů. Jedná se především o zkrácení povinné 20-ti leté lhůty fixace nájemního vztahu mezi obcí a nájemníky.

Dle nařízení Vlády ČR mají obce možnost na základě písemné žádosti změnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. V původním nařízení byla stanovena doba, po kterou bylo nutno dodržet veškeré podmínky stanovena na 20 let, tato se novým nařízením mění na dobu 10-ti let, ode dne kolaudace.Tato podmínka se vztahuje i na bydlení financované po povodních z roku 2002. Nařízení nepostihuje výstavbu domů s pečovatelskou službou a podmínky fixace doby 30-ti let zůstávají v platnosti i u bytů pro příjmově vymezené osoby (nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění).

Výše uvedené nařízení by mělo nabýt účinnosti dnem 1.září 2013. Jedná se o materiál, který zatím nebyl předsedou vlády parafován a uveřejněn v dokumentech vlády. Přesto věřím, že tato informace Vám bude nápomocna v dalším rozhodování o využívání bytového fondu obce. Celý materiál nařízení je přílohou tohoto dokumentu. Další informace můžete sledovat na odkazu vlády ČR. http://racek.vlada.cz/…t.nsf/web/cs?…

Dosažení této změny bylo dlouhodobou prioritou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na nalezení legislativního řešení.

Nařízení vlády ze dne 3.7.2013 – návrh.pdf

Ing. Filip Uhlík
RRA Plzeňského kraje
Sekretariát Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Riegrova 1, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 679

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS