Partnerem sdružení je:

Informace o příspěvku ze SFDI na vybraná témata v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy

Vážená paní starostko,Vážený pane starosto,
rádi bychom Vás upozornili na skutečnost že i pro rok 2013 bude možno žádat o získání příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) na vybraná témata v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to až do výše 70% vynaložených nákladů projektu. Jedná se zejména o realizaci bezbariérových úprav chodníků, přechodů pro chodce včetně ostrůvků, nasvětlení a dalších prvků ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejímu zklidnění v místech s vysokou intenzitou dopravy, případně s výskytem častých dopravních nehod. Žádost pro rok 2013 musí být podána nejpozději do 4. 1. 2013. Zároveň nabízíme možnost konzultace, případně spolupráci při podání žádosti.

Podrobnější informace o podmínkách poskytnutí příspěvku ze SFDI uvádíme v příloze tohoto dopisu.

Pravidla programu

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS